TIÊU QUÂN HUY - NHẬN FREE RƯƠNG MAY MẮN

Viết bởi Gatrix

Xin chào các Kiện Tướng

Hội Đồng xin gửi tới các bạn sự kiện: Tiêu quân huy nhận free rương may mắn

NỘI DUNG

Khi tích luỹ quân huy tiêu tới các mức nhất định, các bạn sẽ nhận được

Phần thưởng Quân huy tiêu tích luỹ
5 Rương may mắn 50
3 Rương may mắn 100
2 Rương may mắn 200

Khi mở rương may mắn, bạn có cơ hội nhận được:

Rương trang phục chọn 1: Veera Goá phụ giả kim / Zil Dung nam / Alice Bé gấu tuyết / 2 Vé kho báu

Giấy vẽ bùa A

Mảnh tướng

Mảnh trang phục

Mảnh ngọc

THỜI GIAN

Từ ngày 27 - 31/03/2020

Tin tức khác