TIÊU QUÂN HUY - NHẬN QUÀ FREE

Viết bởi Dreamy

Xin chào các Kiện Tướng

Hội Đồng xin gửi tới các bạn Sự Kiện: Tiêu Quân Huy - Nhận quà free

NỘI DUNG

Trong thời gian diễn ra sự kiện, khi tích luỹ quân huy tiêu tới các mốc sau, các bạn sẽ nhận được:

Tiêu 30 quân huy nhận 1 đá tiến hóa Nakroth

Tiêu 150 quân huy nhận 2 đá tiến hóa Nakroth

Tiêu 300 quân huy nhận 3 đá tiến hóa Nakroth

THỜI GIAN

Từ 10 - 12/5

Tin tức khác