TIÊU QUÂN HUY NHẬN VÉ QUAY THỨ NGUYÊN VỆ THẦN

Viết bởi Dreamy

Xin chào các Kiện Tướng

Hội Đồng xin gửi tới các bạn Ưu Đãi: Tiêu Quân Huy nhận vé quay Thứ Nguyên Vệ Thần

NỘI DUNG

Trong thời gian diễn ra ưu đãi, khi tích luỹ quân huy tiêu tới các mốc sau, các bạn sẽ nhận được:

Tiêu 8 Quân Huy nhận 1 vé quay Thứ Nguyên Vệ Thần

Tiêu 200 quân huy nhận 10 giấy vẽ bùa S

THỜI GIAN

Từ ngày 20 - 22/7

Tin tức khác