Tổng hợp sự kiện tại cửa hàng (04/03 - 10/03)

Viết bởi KDB

Xin chào các Kiện Tướng

Hội Đồng xin gửi tới các Kiện Tướng tổng hợp sự kiện tại cửa hàng: 04/03 - 10/03


NỘI DUNG

Thứ Ngày Sự kiện mới

Thứ 2

04/03

Giảm giá chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 sắp đến

Sinestrea WaVe 499QH (giá gốc 799)

Yena Wave 499QH (giá gốc 799)

Thứ 3

05/03

Allain Tuyết sơn song kiếm

Rương trang phục 4QH & 12QH

Thứ 4

06/03

Rương giấy Tuyệt sắc 19QH & 49QH

Thứ 5 07/03

Helen Bé hoa xuân mở bán ưu đãi 599QH (giá gốc 799)

Sưu tầm 3 trang phục mới của Helen, Fennik, Paine nhận ngay 5 giấy Tuyệt sắc

Thứ 6

08/03

Vẽ bùa nhận Mina Linh xà yêu vũ

Thứ 7 09/03

Hộp skin hữu hạn 12CP

Hộp chưa sở hữu cao cấp 99QH (Giới hạn 5 hộp)

Chủ Nhật

10/03

Vòng quay 12 ô

Rương trang phục 8QH (Giới hạn 20)

LƯU Ý

  • Vui lòng theo dõi trang chủ Liên Quân để cập nhật thông tin sự kiện mới nhất.

  • Các sự kiện có thể được bổ sung ngoài danh sách trên.

Tin tức khác