TỔNG HỢP SỰ KIỆN TẠI CỬA HÀNG (01/04 - 07/04)

Viết bởi Andrea

Xin chào các Kiện Tướng

Hội Đồng xin gửi tới các Kiện Tướng tổng hợp sự kiện tại cửa hàng: 01/04 - 07/04


NỘI DUNG

Thứ Ngày Sự kiện mới

Thứ 2

01/04

Mở bán Sổ sứ mệnh 64 (Sổ thường 210QH; Sổ vượt cấp: 349 QH)

Nạp 6QH đăng nhập 7 ngày nhận Ishar Tiểu Thư

Vòng quay 12 ô

Gói giấy tuyệt sắc (Gói thường: 149QH, Gói đặc biệt: 499QH)

Thứ 3

02/04

Krixi Terrible Tornado quay trở lại (Hơp tác thương hiệu One Punch Man)

Thứ 4

03/04

Vẽ bùa Tuyệt sắc Tháng 04/2024

Rương SS hữu hạn 12 QH (Có thẻ thử)

Thứ 5 04/04

Rương giấy Tuyệt sắc 19QH

Rương giấy Tuyệt sắc 49QH.

Thứ 6

05/04

Errol Genos quay trở lại (Hợp tác thương hiệu One Punch Man)

Thứ 7 06/04

Rương S+ hữu hạn 4QH (Có huy hiệu)

Rương SS hữu hạn 12QH (Có huy hiệu)

Chủ Nhật

07/04

Rương S+ hữu hạn 4QH (Có huy hiệu)

Vòng quay 12 ô

LƯU Ý

  • Vui lòng theo dõi trang chủ Liên Quân để cập nhật thông tin sự kiện mới nhất.

  • Các sự kiện có thể được bổ sung ngoài danh sách trên.

Tin tức khác