MỪNG TRUNG THU - ĐĂNG NHẬP NHẬN QUÀ XỊN FREE

Viết bởi Gatrix

Xin chào các Kiện Tướng

Hội Đồng xin gửi tới các Kiện Tướng: Mừng trung thu - đăng nhập nhận quà xịn free

NỘI DUNG

Các Kiện Tướng chỉ cần đăng nhập để nhận những phần quà sau:

- Ngày 1: 20 Mảnh tướng

- Ngày 2: 20 Mảnh trang phục

- Ngày 3: 20 Mảnh ngọc

- Ngày 4: 50 Ruby

- Ngày 5: Khung viền Xử nữ

Ngoài ra, các Kiện Tướng có thể hoàn thành thêm các nhiệm vụ sau để thu thập Bánh Trung Thu

- Đăng nhập: 3 Bánh Trung Thu

- Hạ gục 1 mạng: 1 Bánh Trung Thu

- Chơi cùng bạn: 1 Bánh Trung Thu

Bánh Trung Thu dùng để đổi:

Vật phẩm Bánh Trung Thu
Hiệu ứng biến về 8
Hiệu ứng gia tốc 8
Hiệu ứng hạ gục 8
5 Mảnh tướng (giới hạn đổi 5) 1
5 Mảnh trang phục (giới hạn đổi 5) 1

THỜI GIAN

Từ ngày 09 - 15/09/2019

Tin tức khác