VẼ BÙA BẬC A THÁNG 3

Viết bởi Híu

Xin chào các Kiện Tướng

Hội Đồng xin gửi tới các bạn Sự Kiện: Vẽ bùa Bậc A tháng 3

NỘI DUNG

Tính năng vẽ bùa sẽ sử dụng giấy cuộn với cơ hội trúng được những vật phẩm khác nhau

Giấy vẽ bùa A: Giá 10 quân huy / cuộn.

Mỗi một lượt vẽ bùa Bậc A sẽ tốn 1 giấy vẽ bùa A tương ứng.

Các Kiện Tướng sẽ nhận được một trong những vật phẩm sau khi vẽ bùa A

Danh sách vật phẩm
Liliana Nguyệt Mị Ly
Rương hiệu ứng ngẫu nhiên
Huy hiệu Khai Xuân x 10
Huy hiệu Khai Xuân x 3
Huy hiệu Khai Xuân x 1
5 mảnh Tướng
5 mảnh Trang Phục
50 Ruby
Emote ngẫu nhiên 3 ngày
Mảnh ngọc x 100
Mảnh ngọc x 200

THỜI GIAN

Từ 00h 05/03 - 04/04

Tin tức khác