Tulen Chí Tôn Kiếm Tiên trở lại

Viết bởi Andrea

Để chào mừng Tết Giáp Thìn 2024 với những thay đổi mạnh mẽ về sản phẩm, chúng tôi xin thông báo về sự kiện Vẽ bùa Kiếm Tiên

Vật phẩm có thể nhận

Số lượt quay tối đa để chắc chắn nhận

Trang phục

Tulen Chí Tôn Kiếm Tiên (SSS hữu hạn)

150

Rương trang phục S/S+ hữu hạn chưa sở hữu

100

Rương trang phục A hữu hạn chưa sở hữu

70

Thẻ giảm giá Trang phục 399QH (Áp dụng cho trang phục 599QH trở lên), chỉ áp dụng trong Tháng 02/2024

Ngẫu nhiên

Thẻ giảm giá Trang phục 199QH (Áp dụng cho trang phục 299QH trở lên), chỉ áp dụng trong Tháng 02/2024

Ngẫu nhiên

5 giấy S Ngẫu nhiên
1 giấy Tuyệt sắc Ngẫu nhiên
Huy hiệu Thần long x 5 Ngẫu nhiên
Huy hiệu Thần long x 3 Ngẫu nhiên
Huy hiệu Thần long x 2 Ngẫu nhiên

Cách nhận giấy Vẽ bùa Kiếm tiên:

- Mua tại Cửa Hàng: 25QH /Giấy

Tin tức khác