VẼ BÙA KIẾM SĨ - SĂN TRANG PHỤC RYOMA SAMURAI HUYỀN THOẠI

Viết bởi Gatrix

Xin chào các Kiện Tướng

Hội Đồng xin gửi tới các bạn sự kiện: Vẽ bùa kiếm sĩ - săn Ryoma Samurai Huyền thoại

THỜI GIAN

Từ ngày 15/01 - 23/01/2020

NỘI DUNG

Tính năng vẽ bùa sẽ sử dụng giấy cuộn với cơ hội trúng được những vật phẩm khác nhau

Giấy vẽ bùa S: Giá 6 quân huy / cuộn.

Mỗi một lượt vẽ bùa sẽ tốn 5 giấy vẽ bùa tương ứng.

Các Kiện Tướng sẽ nhận được một trong những vật phẩm sau:

Vẽ bùa cấp cao
Huy hiệu kiếm sĩ x20
Huy hiệu kiếm sĩ x10
Huy hiệu kiếm sĩ x5
Huy hiệu kiếm sĩ x3
Chọn 1 tướng
Chọn 1 trang phục cấp cao
10 mảnh tướng
Thẻ đổi tên
Vé kho báu x1
20 mảnh tướng
20 mảnh trang phục

Đặc biệt: Kiện tướng chắc chắn nhận 10 Huy hiệu kiếm sĩ sau 10 lần vẽ.

Danh sách tướng và trang phục có thể xuất hiện trong vẽ bùa

Tướng Trang phục cấp cao
Jinna Enzo Chiến binh trăng khuyết
Natalya Arum Linh tượng vu nữ
Lumburr Triệu Vân Chiến tướng mùa đông
Aleister Amily Đặc công nhện đỏ
Grakk Kahlii Kim cô giáo chủ
Điêu Thuyền Murad Đồ thần đao
Violet Veera Goá phụ giả kim
Zephys Thane Mật vụ

Khi vẽ ra Huy hiệu kiếm sĩ, các Kiện Tướng có thể dùng để đổi những vật phẩm sau:

Số Huy hiệu kiếm sĩ Vật phẩm
40 Trang phục Ryoma Samurai Huyền thoại
28 Trang phục Samurai Thanh long bang chủ
22 Chọn 1 tướng trong danh sách trên
20 Chọn 1 trang phục trong danh sách trên
2 2 vé kho báu
2 1500 mảnh ngọc

Tin tức khác