SỰ KIỆN VẼ BÙA THẦN SỨ - NHẬN NGAY ARUM VŨ KHÚC THẦN SỨ

Viết bởi kiol

Xin chào các Kiện Tướng

Trang phục Arum Vũ Khúc Thần Sứ sẽ trở lại trong tính năng vẽ bùa.

THỜI GIAN

Từ ngày 13/11 ~ 31/12/2019

NỘI DUNG

Tính năng vẽ bùa thần sứ sẽ sử dụng giấy cuộn với cơ hội trúng được những vật phẩm khác nhau

Giấy vẽ bùa S: Giá 6 quân huy / cuộn. Dùng để vẽ bùa cấp cao

Giấy vẽ bùa A: Giá 1 quân huy hoặc 50 vàng / cuộn. Dùng để vẽ bùa thường

Mỗi một lượt vẽ bùa sẽ tốn 10 giấy vẽ bùa tương ứng.

Các Kiện Tướng sẽ nhận được một trong những vật phẩm sau:

Vẽ bùa thông thường Vẽ bùa cấp cao
Chuông thần sứ x5 Chuông thần sứ x20
Chuông thần sứ x1 Chuông thần sứ x10
Chọn 1 trang phục Chuông thần sứ x5
Chọn 1 điệu nhảy Chuông thần sứ x2
Thẻ giảm giá 150 quân huy Chọn 1 tướng
10 mảnh tướng Chọn 1 trang phục cấp cao
10 mảnh trang phục Chọn 1 trang phục
Vé kho báu x2 Vé kho báu x2
Vé kho báu x1 Vé kho báu x5
Mảnh ngọc x100 Vé kho báu x1
50 Ruby 30 mảnh tướng
30 mảnh trang phục

Đặc biệt: cam đoan vẽ ra 10 chuông thần sứ sau 12 lần vẽ bùa cấp cao

Danh sách tướng và trang phục có thể xuất hiện trong vẽ bùa

Tướng Trang phục cấp cao Trang phục
Elsu Violet Phi công trẻ Butterfly Thủy Thủ
Fennik Omen Ám tử đao Rourke Pháo thủ tuộc neo
Lindis Thane Mật vụ Y'Bneth Hạt trưởng kiểm lâm
Batman Natalya Phó nháy nhí nhảnh Krixi Công Chúa Bướm
Liliana Flash Tia chớp tương lại Ignis Hỏa thuật sư
Arum Tel'Annas Giám thị thân thiện Skud Sơn tặc
Zephys Jinna Dạ xoa vương Arum Thú vệ cổ mộ
Richter Liliana Thần tượng âm nhạc Grakk Khô lâu đại tướng
Butterfly Grakk Thuyền trưởng râu đỏ Veera Y tá bạo loạn
Zill Veera Góa phụ giả kim Zuka Đại phú ông
8 Vé kho báu

Khi vẽ ra Chuông thần sứ, các Kiện Tướng có thể dùng để đổi những vật phẩm sau:

Số chuông thần sứ Vật phẩm
80 Trang phục Arum vũ khúc thần sứ
50 Trang phục Arum vũ khúc long hổ
20 Chọn 1 tướng trong danh sách trên
15 Chọn 1 trang phục cấp cao trong danh sách trên
2 2 vé kho báu
2 3000 mảnh ngọc
5 Điệu nhảy đặc biệt Arum

Tin tức khác