VẼ BÙA S THÁNG 9 - CƠ HỘI SỞ HỮU COMBO TRANG PHỤC SS HỮU HẠN CHỈ VỚI 30 QUÂN HUY

Viết bởi Dreamy

Xin chào các Kiện Tướng

Hội Đồng xin gửi tới các bạn Sự Kiện: Vẽ bùa S tháng 9

NỘI DUNG

Tính năng vẽ bùa sẽ sử dụng giấy cuộn với cơ hội trúng được những vật phẩm khác nhau

Giấy vẽ bùa S: Giá 6 quân huy / cuộn.

Mỗi một lượt vẽ bùa S sẽ tốn 5 giấy vẽ bùa S tương ứng.

Các Kiện Tướng sẽ nhận được một trong những vật phẩm sau khi vẽ bùa S

Danh sách vật phẩm
Combo trang phục: Triệu Vân Kỵ sĩ tận thế / Wisp Thỏ Siêu Quậy / Arum Vũ Khúc Long Hổ
Trang phục Triệu Vân Kỵ sĩ tận thế
Trang phục Wisp Thỏ Siêu Quậy
Trang phục Arum Vũ Khúc Long Hổ
Trang phục Omen Đao phủ tận thế
Trang phục Lauriel Thánh quang sứ
Trang phục Tulen Tân thần thiên hà
Chọn 1 trang phục: Kriknak Bọ cánh bạc/ Arthur Hoàng Kim Cốt / Zill Lốc địa ngục / Murad Thợ săn tiền thưởng / Skud Sơn tặc / Butterfly Thủy Thủ / Ignis Hỏa thuật sư / Rourke Pháo thủ tuộc neo / Ryoma Thợ săn tiền thưởng / 1 giấy vẽ bùa Tuyệt Sắc
Chọn 1 tướng: Astrid / Tel'Annas / Điêu Thuyền / Aleister / Teemee / Annette / Sephera / Raz / Kil'Groth / Marja / Roxie / 1 giấy vẽ bùa Tuyệt Sắc
Chọn 1 điệu nhảy / emote / 1 giấy vẽ bùa Tuyệt Sắc
Huy hiệu Đèn Lồng x100
Huy hiệu Đèn Lồng x20
Huy hiệu Đèn Lồng x10
Huy hiệu Đèn Lồng x5
Huy hiệu Đèn Lồng x3
Giấy vẽ bùa Tuyệt Sắc x1

THỜI GIAN

Từ ngày 15/9 - 15/10

Tin tức khác