VẼ BÙA TUYỆT SẮC THÁNG 12

Viết bởi Dreamy

Xin chào các Kiện Tướng

Hội Đồng xin gửi tới các bạn Sự Kiện: Vẽ bùa Tuyệt Sắc tháng 12

NỘI DUNG

Tính năng vẽ bùa sẽ sử dụng giấy cuộn với cơ hội trúng được những vật phẩm khác nhau.

Giấy vẽ bùa Tuyệt Sắc: Giá 20 quân huy / cuộn.

Mỗi một lượt vẽ bùa Tuyệt Sắc sẽ tốn 1 giấy vẽ bùa Tuyệt Sắc tương ứng.

Các Kiện Tướng sẽ nhận được một trong những vật phẩm sau khi vẽ bùa Tuyệt Sắc

Danh sách vật phẩm
Lauriel Tinh vân sứ / 200 Huy hiệu Bông Tuyết
Murad Siêu việt 2.0 / 200 Huy hiệu Bông Tuyết
Arum Vũ Khúc Thần sứ / 200 Huy hiệu Bông Tuyết
Triệu Vân Kỵ sĩ tận thế / 200 Huy hiệu Bông Tuyết
Capheny Kimono / 200 Huy hiệu Bông Tuyết
Omen Đao phủ tận thế / 200 Huy hiệu Bông Tuyết
Lauriel Thánh quang sứ / 200 Huy hiệu Bông Tuyết
Huy hiệu Bông Tuyết x200
Huy hiệu Bông Tuyết x100
Huy hiệu Bông Tuyết x30
Huy hiệu Bông Tuyết x20
Huy hiệu Bông Tuyết x10
Huy hiệu Bông Tuyết x5
Huy hiệu Bông Tuyết x4
Huy hiệu Bông Tuyết x3
Chọn 1 tướng: Nakroth / Florentino / Celica / Yena / Roxie / Fennik / Murad / Quillen / Zuka / Điêu Thuyền / 4 vé kho báu
Chọn 1 trang phục: Kahlii Kim cô giáo chủ / Flash Tia chớp tương lai / Zuka Giáo sư sừng sỏ / Taara Đại Tù Trưởng / Murad Đồ thần đao / Grakk Thuyền trưởng râu đỏ / 10 vé kho báu
Chọn 1 trang phục: Paine Khúc nhạc tử vong / Mganga Hề Cung Đình / Batman Đôi cánh đại dương / Jinna Đại tư tế / Slimz Thỏ thợ mỏ / Cresht Thợ sửa cáp / Baldum Chú thợ ống nước / Keera Y tá lạ / Elsu Mafia / 2 vé kho báu

THỜI GIAN

Từ ngày 03 - 31/12

Tin tức khác