VẼ BÙA TUYỆT SẮC THÁNG 5

Viết bởi Dreamy

Xin chào các Kiện Tướng

Hội Đồng xin gửi tới các bạn Sự Kiện: Vẽ bùa Tuyệt Sắc tháng 5

NỘI DUNG

Tính năng vẽ bùa sẽ sử dụng giấy cuộn với cơ hội trúng được những vật phẩm khác nhau.

Giấy vẽ bùa Tuyệt Sắc: Giá 20 quân huy / cuộn.

Mỗi một lượt vẽ bùa Tuyệt Sắc sẽ tốn 1 giấy vẽ bùa Tuyệt Sắc tương ứng.

Các Kiện Tướng sẽ nhận được một trong những vật phẩm sau khi vẽ bùa Tuyệt Sắc

Danh sách vật phẩm
Airi Bạch Kiemono / 200 Huy hiệu Chào Hè
Lauriel Tinh vân sứ / 200 Huy hiệu Chào Hè
Arum Vũ Khúc Thần sứ / 200 Huy hiệu Chào Hè
Zephys Siêu việt / 200 Huy hiệu Chào Hè
Lauriel Thánh quang sứ / 200 Huy hiệu Chào Hè
Tulen Tân thần thiên hà / 200 Huy hiệu Chào Hè
Yorn Thế tử nguyệt tộc / 200 Huy hiệu Chào Hè
Huy hiệu Chào Hè x200
Huy hiệu Chào Hè x100
Huy hiệu Chào Hè x30
Huy hiệu Chào Hè x20
Huy hiệu Chào Hè x10
Huy hiệu Chào Hè x5
Huy hiệu Chào Hè x4
Huy hiệu Chào Hè x3

Chọn 1 tướng: Nakroth / Florentino / Celica / Yena / Roxie / Fennik / Murad / Quillen / Zuka / Điêu Thuyền / 4 vé kho báu

Chọn 1 trang phục: Kahlii Kim cô giáo chủ / Flash Tia chớp tương lai / Zuka Giáo sư sừng sỏ / Taara Đại Tù Trưởng / Murad Đồ thần đao / Grakk Thuyền trưởng râu đỏ / 10 Vé Kho báu
Chọn 1 trang phục: Paine Khúc nhạc tử vong / Mganga Hề Cung Đình / Batman Đôi cánh đại dương / Jinna Đại tư tế / Slimz Thỏ thợ mỏ / Cresht Thợ sửa cáp / Baldum Chú thợ ống nước / Keera Y tá lạ / Elsu Mafia / 2 vé kho báu

THỜI GIAN

Từ ngày 03 - 31/05/2022

Tin tức khác