Vẽ bùa Tuyệt Sắc tháng 8

Viết bởi Dreamy

Xin chào các Kiện Tướng

Hội Đồng xin gửi tới các bạn Sự Kiện: Vẽ bùa Tuyệt Sắc tháng 8

NỘI DUNG

Tính năng vẽ bùa sẽ sử dụng giấy cuộn với cơ hội trúng được những vật phẩm khác nhau.

Giấy vẽ bùa Tuyệt Sắc: Giá 20 quân huy / cuộn.

Mỗi một lượt vẽ bùa Tuyệt Sắc sẽ tốn 1 giấy vẽ bùa Tuyệt Sắc tương ứng.

Các Kiện Tướng sẽ nhận được một trong những vật phẩm sau khi vẽ bùa Tuyệt Sắc

Danh sách vật phẩm
Lauriel Tinh Vân Sứ / 200 Huy hiệu Sôi Động
Ngộ Không Siêu Việt 2.0 / 200 Huy hiệu Sôi Động
Tulen Tân Thần Hoàng Kim / 200 Huy hiệu Sôi Động
Violet Vợ Người Ta / 200 Huy hiệu Sôi Động
Raz Siêu Việt / 200 Huy hiệu Sôi Động
Airi Kiemono / 200 Huy hiệu Sôi Động
Yorn Thế Tử Nguyệt Tộc / 200 Huy hiệu Sôi Động
Huy hiệu Sôi Động x200
Huy hiệu Sôi Động x100
Huy hiệu Sôi Động x30
Huy hiệu Sôi Động x20
Huy hiệu Sôi Động x10
Huy hiệu Sôi Động x5
Huy hiệu Sôi Động x4
Huy hiệu Sôi Động x3

Chọn 1 tướng: Nakroth / Florentino / Celica / Yena / Roxie / Fennik / Murad / Quillen / Zuka / Điêu Thuyền / 4 vé kho báu

Chọn 1 trang phục: Kahlii Kim cô giáo chủ / Flash Tia chớp tương lai / Zuka Giáo sư sừng sỏ / Taara Đại Tù Trưởng / Murad Đồ thần đao / Grakk Thuyền trưởng râu đỏ / 10 Vé Kho báu
Chọn 1 trang phục: Paine Khúc nhạc tử vong / Mganga Hề Cung Đình / Batman Đôi cánh đại dương / Jinna Đại tư tế / Slimz Thỏ thợ mỏ / Cresht Thợ sửa cáp / Baldum Chú thợ ống nước / Keera Y tá lạ / Elsu Mafia / 2 vé kho báu

THỜI GIAN

Từ ngày 03 - 31/08/2022

Tin tức khác