CỖ MÁY KỲ DIỆU TRỞ LẠI - NHẬN VIOLET THỨ NGUYÊN VỆ THẦN

Viết bởi Gatrix

Xin chào các Kiện Tướng

Có lẽ các bạn đã biết rồi, nhưng mà Violet Thứ nguyên vệ thần đã trở lại rồi đây!

NỘI DUNG

Các Kiện Tướng tham dự sự kiện từ nút ngoài sảnh

Các Kiện Tướng có thể chọn mở trứng theo hai cách

- Mở 1 trứng với giá 16 quân huy

- Mở 20 trứng với giá 299 quân huy thay vì 320 quân huy

Đặc biệt, các Kiện Tướng sẽ được nhận miễn phí một lượt mở mỗi 12 giờ.

Khi mở trứng, các Kiện Tướng có thể nhận một vật phẩm ngẫu nhiên, từ tướng, trang phục, cho tới đá tiến hoá, thẻ thử tướng v...v. Ngoài ra, các Kiện Tướng còn có thể nhận Thỏ vệ thần.

Mỗi vật phẩm bạn mở được sẽ chuyển đến "Túi đồ" tạm thời trên trang sự kiện. Bạn có thể lựa chọn "Nhận vật phẩm" hoặc sử dụng 3 Vật phẩm không mong muốn để đổi 1 lượt mở trứng khác

Khi tích luỹ Thỏ vệ thần theo các mốc nhất định, các Kiện Tướng sẽ nhận được những vật phẩm dưới đây:

Thỏ vệ thần Phần thưởng
1 Ảnh đại diện Violet Thứ nguyên vệ thần
2 Giấy cuộn S x10
3 5 Vé kho báu
4 Gói chọn 1 trong 5 tướng: Violet, The Flash, Veres, Rourke, Teemee
5 Trang phục SSS - Violet Thứ nguyên vệ thần!

THỜI GIAN

Hết ngày 27/11/2020

Tin tức khác