VÒNG QUAY 12 Ô - NHẬN NGAY TRANG PHỤC NGỘ KHÔNG SIÊU VIỆT CHỈ TỪ 3 QUÂN HUY

Viết bởi Dreamy

Xin chào các Kiện Tướng

Hãy cùng Hội Đồng theo dõi bài viết để biết thông tin vật phẩm nào sẽ xuất hiện trong sự kiện Vòng Quay 12 ô lần này nhé.

NỘI DUNG

Sẽ có 12 ô vật phẩm trong vòng quay, mỗi lần các Kiện Tướng quay trúng một ô thì ô đó sẽ mờ đi và không thể bị quay trúng vào thêm một lần nào nữa.

Các vật phẩm trong vòng quay lần này:

Huy Hiệu Tri Ân x1

Huy Hiệu Tri Ân x2

Trang phục Sinestrea Giấc mơ trưa

Huy Hiệu Tri Ân x3

Huy Hiệu Tri Ân x5

Trang phục Hayate Quỷ diện

Huy Hiệu Tri Ân x10

Giấy vẽ bùa Tuyệt Sắc x1

Giấy vẽ bùa S x5

Huy Hiệu Tri Ân x20

Trang phục Capheny Toán Hóa Sinh

Trang phục Ngộ Không Siêu việt

Giá mỗi vòng quay

Giá vòng quay đầu tiên: 3 quân huy

Giá vòng quay thứ 2: 6 quân huy

Giá vòng quay thứ 3: 9 quân huy

Và tăng dần ở những vòng quay tiếp theo.

THỜI GIAN

Từ ngày 21 - 27/11

LƯU Ý

Các Kiện Tướng chỉ có thể quay tối đa 12 lần

Không giới hạn số lần quay trong 1 ngày

Tin tức khác