VÒNG QUAY 12 Ô - SỞ HỮU NGAY GRAKK CHÀNG GẤU TUYẾT VÀ NGỘ KHÁ TRẨU CHỈ TỪ 20 QUÂN HUY

Viết bởi Gatrix

Chào mừng trở các kiện tướng trở lại với đấu trường Liên Quân.

Hãy cùng Hội Đồng Liên Quân theo dõi bài viết để biết thông tin vật phẩm nào sẽ xuất hiện trong sự kiện Vòng Quay 12 ô lần này nhé.

NỘI DUNG

Sẽ có 12 ô vật phẩm trong vòng quay, mỗi lần các Kiện Tướng quay trúng một ô thì ô đó sẽ mờ đi và không thể bị quay trúng vào thêm một lần nào nữa.

=> Các Kiện Tướng chỉ có thể quay tối đa 12 lần.

Các vật phẩm trong vòng quay lần này :

Trang phục Ngộ Khá Trẩu

Trang phục Grakk Chàng gấu tuyết

Chọn 1 tướng: Arum / Sephera / Zip / Roxie / Eland'orr

Giấy vẽ bùa S x10

Thẻ đổi tên

Vé quay kho báu x2

Giấy vẽ bùa S x5

Vé quay kho báu x1

Đá tiến hoá x1

Mảnh trang phục x10

Mảnh tướng x10

Giấy vẽ bùa A x10

Giá mỗi vòng quay

STT Lần 1 Lần 2 Lần 3 Lần 4 Lần 5 Lần 6 Lần 7 Lần 8 Lần 9 Lần 10 Lần 11 Lần 12
Giá 20 35 45 55 60 65 70 80 100 130 170 220

THỜI GIAN

Từ ngày 13 - 19/02/2020

LƯU Ý

Các kiện tướng chỉ có thể quay tối đa 12 lần

Không giới hạn số lần quay trong một ngày

Tin tức khác