VÒNG QUAY 12 Ô THÁNH QUANG - CƠ HỘI SỞ HỮU TRANG PHỤC LAURIEL THÁNH QUANG SỨ CHỈ TỬ 3 QUÂN HUY

Viết bởi Dreamy

Xin chào các Kiện Tướng

Hãy cùng Hội Đồng theo dõi bài viết để biết thông tin vật phẩm nào sẽ xuất hiện trong sự kiện Vòng Quay 12 ô lần này nhé.

NỘI DUNG

Sẽ có 12 ô vật phẩm trong vòng quay, mỗi lần các Kiện Tướng quay trúng một ô thì ô đó sẽ mờ đi và không thể bị quay trúng vào thêm một lần nào nữa.

Các vật phẩm trong vòng quay lần này:

Huy Hiệu Chào Hè x1

Huy Hiệu Chào Hè x2

Trang phục Natalya Quý cô thủy tề

Huy Hiệu Chào Hè x3

Huy Hiệu Chào Hè x5

Trang phục Kriknak ST.L-162

Huy Hiệu Chào Hè x10

Giấy vẽ bùa Tuyệt Sắc x1

Giấy vẽ bùa S x5

Huy Hiệu Chào Hè x20

Trang phục Sephera Chiêm tinh gia

Trang phục Lauriel Thánh quang sứ

Giá mỗi vòng quay

Giá vòng quay đầu tiên: 3 quân huy

Giá vòng quay thứ 2: 6 quân huy

Giá vòng quay thứ 3: 9 quân huy

Và tăng dần ở những vòng quay tiếp theo.

THỜI GIAN

Từ ngày 01 - 07/05/2022

LƯU Ý

Các Kiện Tướng chỉ có thể quay tối đa 12 lần

Không giới hạn số lần quay trong 1 ngày

Tin tức khác