Xử lý tình trạng tài khoản ảo gây ảnh hưởng trải nghiệm trò chơi

Viết bởi Valeri

Dựa theo nhiều thông tin và dữ liệu thu thập trong thời gian qua, Hội đồng đã phát hiện tình trạng tạo tài khoản ảo và tham gia trận đấu. Cụ thể, các tài khoản này được lập và điều khiển bằng phần mềm mô phỏng để tham gia trận đấu hàng loạt trên nền tảng giả lập, ngoài phạm vi thiết bị điện thoại, dẫn đến ảnh hưởng trải nghiệm chơi game của nhiều người chơi khác.

Do đó, Hội đồng sẽ triển khai khóa vĩnh viễn đối với các tài khoản này để đảm bảo môi trường trải nghiệm game của người chơi.

Biện pháp xử lý nêu trên sẽ được áp dụng đối với các tài khoản mới lập tính từ ngày 15.08. Đối với các tài khoản cũ, Hội đồng sẽ tiếp tục thu thập dữ liệu và xử lý nếu hệ thống nhận diện dấu hiệu vi phạm đối với các tài khoản cũ.

Đồng thời, Hội đồng cũng khuyến cáo người chơi không tham gia giao dịch tài khoản để tránh xảy ra sự cố đáng tiếc.

Tin tức khác