XƯỞNG QUÀ MOREN - RÈN NGAY ALICE XỨ SỞ THẦN TIÊN

Viết bởi Gatrix

Xin chào các Kiện Tướng

Trong phiên bản cập nhật lần này, Hội Đồng sẽ ra mắt một tính năng mới gọi là Xưởng quà Moren.

NỘI DUNG

Các Kiện Tướng truy cập giao diện Xưởng quà Moren tại nút ngoài sảnh chính

Trong giao diện xưởng quà, các Kiện Tướng sẽ có thể nhận 4 vật phẩm NGAY LẬP TỨC. Bấm vào một vật phẩm và chọn "nhận" để nhận vật phẩm này.

Lưu ý rằng vật phẩm được nhận có thể sẽ bị thu hồi nếu các Kiện Tướng không thể thoả mãn điều kiện do Xưởng quà Moren đặt ra

Ngay sau khi bấm nhận, các Kiện Tướng sẽ nhìn thấy một bảng nhiệm vụ nằm ở bên tay phải. Mỗi nhiệm vụ sẽ có một lượng điểm riêng, và lượng điểm này dùng để làm đầy thanh tiến độ ở bên dưới Xưởng rèn.

Lưu ý: Mỗi vật phẩm có một thanh tiến độ riêng, và nhiệm vụ của vật phẩm nào sẽ cho điểm của vật phẩm ấy, không tăng cho các vật phẩm khác

Với mỗi ngày không đăng nhập, vật phẩm sẽ bị trừ 20 điểm. Khi bị trừ hết điểm, hoặc hết thời gian mà không tích luỹ đủ điểm thì hệ thống sẽ thu hồi lại vật phẩm.

KHUYẾN MẠI TƯỚNG ALICE KÈM THẺ ĐỔI QUÂN HUY

Ngoài ra, chỉ trong 3 ngày duy nhất, tướng Alice cũng sẽ được khuyến mại cực sốc như sau:

Tướng Alice cùng 7 thẻ đổi 5 quân huy có giá 35 quân huy

Thẻ đổi 5 quân huy dùng để đổi 5 quân huy / ngày. Như vậy tổng cộng các Kiện Tướng sẽ nhận lại 35 quân huy sau 7 ngày quy đổi

THỜI GIAN

Từ ngày 29/09 - 18/10/2019 Sự kiện Xưởng quà Moren

Từ ngày 28 - 30/09/2019: Khuyến mại tướng Alice cùng Thẻ đổi 5 quân huy

Từ ngày 28/09 - 04/10/2019: Đổi thẻ quân huy

Tin tức khác