ZEPHYS DUNG NHAM GIẢM GIÁ CÒN 99 QUÂN HUY TRONG MỘT NGÀY DUY NHẤT

Viết bởi Gatrix

Xin chào các Kiện Tướng

Trong đợt bình chọn gần đây, trang phục Zephys Dung nham đã được cộng đồng ưu ái dành tặng nhiều vote nhất, và do đó: Zephys Dung nham giảm giá còn 99 quân huy trong một ngày duy nhất

NỘI DUNG

Trang phục Zephys Dung nham có giá 99 quân huy thay vì 429 quân huy

THỜI GIAN

Trong ngày 18/08/2019

Tin tức khác