BỔ SUNG QUY ĐỊNH QUẢN LÝ ĐỘI, VĐV, HLV THỂ THAO ĐIỆN TỬ

04.07.2023 | Viết bởi VALERI

BTC giải đấu Đấu Trường Danh Vọng mùa đông 2017 thông báo bổ sung Quy định quản lý đội, HLV và VĐV Thể Thao Điện Tử Liên Quân Mobile cụ thể như sau:

 

Bổ sung khoản 2 điều 6 về việc hoạt tất thủ tục đăng kí thông tin cá nhân với BTC

Thông tin cá nhân gồm có:

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Quê quán

Số CMTND

Địa chỉ thường trú

Phương tiện liên lạc (email hoặc số điện thoại)

Cung cấp số hộ chiếu (Passport), số tài khoản ngân hàng hợp lệ và còn hiệu lực 6 tháng kể từ ngày bắt đầu mùa giải 15/09/2017 cho BTC trước ngày 30/09/2017.

Trường hợp VĐV không cung cấp được, đội tuyển có trách nhiệm thay thế VĐV khác đáp ứng đầy đủ điều kiện, quy định dành cho VĐV TTĐT chuyên nghiệp trước ngày 30/09/2017

Trường hợp VĐV không cung cấp được số hộ chiếu cùng tài khoản ngân hang hợp lệ và đúng thời hạn. BTC sẽ loại đội tuyển đó ra khỏi giải đấu.

 

Bổ sung khoản 3 Điều 13: Điều kiện dành cho quản lý đội

Hoàn tất thủ tục đăng ký thông tin cá nhân với ban tổ chức. Thông tin các nhân gồm có:

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Quê quán

Địa chỉ thường trú

Số CMND

Phương tiện liên lạc (email hoặc số điện thoại)

Cung cấp số hộ chiếu (Passport) hợp lệ và còn hiệu lực 6 tháng kể từ ngày bắt đầu mùa giải 15/09/2017 cho BTC trước ngày 30/09/2017.

Trường hợp quản lý đội không cung cấp được số hộ chiếu hợp lệ và đúng thời hạn. BTC sẽ loại đội tuyển đó ra khỏi giải đấu.

 

Bổ sung khoản Điều 16: Điều kiện dành cho Huấn Luyện Viên đội

Một đội tuyển có thể có hoặc không có HLV đội.

Đội tuyển nếu có đăng kí HLV cần đáp ứng các điều kiện sau đây:

1. Đủ hoặc trên 18 tuổi

2. Hoàn tất thủ tục đăng ký thông tin cá nhân với ban tổ chức. Thông tin các nhân gồm có:

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Quê quán

Địa chỉ thường trú

Số CMND

Phương tiện liên lạc (email hoặc số điện thoại)

Cung cấp số hộ chiếu (Passport) hợp lệ và còn hiệu lực 6 tháng kể từ ngày bắt đầu mùa giải 15/09/2017 cho BTC trước ngày 30/09/2017. Trường hợp HLV không cung cấp được, đội tuyển có trách nhiệm thay thế HLV khác đáp ứng đầy đủ điều kiện, quy định dành cho HLV TTĐT chuyên nghiệp trước ngày 30/09/2017.

Trường hợp HLV không cung cấp được số hộ chiếu và tài khoản ngân hàng hợp lệ và đúng thời hạn. BTC sẽ loại đội tuyển đó ra khỏi giải đấu.

Thời điểm bổ sung quy định có hiệu lực từ ngày 7/9/2017.