Gameplay

TỐC BIẾN

TỐC BIẾN

120 hồi chiêu: dịch chuyển trong 1 khoảng cách nhất định theo 1 hướng cụ thể

THANH TẨY

THANH TẨY

120 giây hồi chiêu: hóa giải tất cả hiệu ứng bất lợi và khống chế, đồng thời miễn dịch với khống chế trong 1.5 giây

NGẤT NGƯ

NGẤT NGƯ

90 giây hồi chiêu: làm choáng kẻ địch xung quanh trong 0.5 giây và làm chậm chúng trong 1 giây

CẤM TRỤ

CẤM TRỤ

60 giây hồi chiêu: Vô hiệu hóa 1 công trình trong 5 giây

CẤP CỨU

CẤP CỨU

120 giây hồi chiêu: hồi 15% máu cho bản thân và những đồng minh xung quanh, đồng thời tăng 15% tốc chạy cho cả nhóm trong 2 giây

GẦM THÉT

GẦM THÉT

60 giây hồi chiêu: Tăng 60% tốc đánh và 10% công vật lý trong 5 giây

TRỪNG TRỊ

TRỪNG TRỊ

30 giây hồi chiêu: Gây 800 sát thương lên quái xung quanh và làm choáng chúng trong 1 giây

BỘC PHÁ

BỘC PHÁ

90 giây hồi chiêu: Gây sát thương chuẩn tương đương 16% máu đã mất của kẻ địch

TỐC HÀNH

TỐC HÀNH

100 giây hồi chiêu: Tăng 30% tốc chạy trong 10 giây