Gameplay

Liệt hoả thần tốc

Liệt hoả thần tốc

Liệt hoả thần tốc

1200

+ 1200 Máu tối đa

+5% Tốc chạy

Kích hoạt chủ động – Thần tốc: Lập tức tăng tốc dần theo thời gian. Khi đi qua 1 tướng đồng minh chưa được tăng tốc, lập tức đồng bộ tốc chạy với tướng đồng minh này. Tấn công hoặc bị tướng địch tấn công sẽ ngắt hiệu ứng. Hồi chiêu 75 giây.

Nội tại – Tưởng thưởng: Tăng 32 -60 thuộc tính chủ đạo (1 thuộc tinh chủ đạo = 1 công vật lý hoặc 2 công phép).

Nội tại – Hậu cần: Nếu vàng hoặc kinh nghiệm bản thân xếp thứ 4 hoặc 5 từ dưới lên so với đồng đội thì mỗi 3 giây sẽ nhận được 6-10 vàng hoặc kinh nghiệm, tăng theo thời gian.

Nội tại – Khiêm nhường: Khi xung quanh có đồng đội, nếu lính và quái rừng bị tiêu diệt sẽ giúp đồng đội nhận toàn bộ vàng và kinh nghiệm còn bản thân sẽ nhận được 25%-50% vàng và kinh nghiệm, tăng theo thời gian.

Nội tại – Cực cảnh: Tăng tốc đánh và giảm hồi chiêu bản thân và đồng đội.

Liệt hoả mở trói

Liệt hoả mở trói

Liệt hoả mở trói

1200

+ 1200 Máu tối đa

+5% Tốc chạy

Kích hoạt chủ động – Mở trói: Hóa giải tất cả hiệu ứng khống chế cho bản thân và đồng đội trong phạm vi, đồng thời kèm hiệu ứng miễn khống trong 0.5 giây. Hồi chiêu 90 giây.

Nội tại – Tưởng thưởng: Tăgn 32 -60 thuộc tính chủ đạo (1 thuộc tinh chủ đạo = 1 công vật lý hoặc 2 công phép).

Nội tại – Hậu cần: Nếu vàng hoặc kinh nghiệm bản thân xếp thứ 4 hoặc 5 từ dưới lên so với đồng đội thì mỗi 3 giây sẽ nhận được 6-10 vàng hoặc kinh nghiệm, tăng theo thời gian.

Nội tại – Khiêm nhường: Khi xung quanh có đồng đội, nếu lính và quái rừng bị tiêu diệt sẽ giúp đồng đội nhận toàn bộ vàng và kinh nghiệm còn bản thân sẽ nhận được 25%-50% vàng và kinh nghiệm, tăng theo thời gian.

Nội tại – Cực cảnh: Tăng tốc đánh và giảm hồi chiêu bản thân và đồng đội.

Liệt hoả hồi huyết

Liệt hoả hồi huyết

Liệt hoả hồi huyết

1200

+ 1200 Máu tối đa

+5% Tốc chạy

Kích hoạt chủ động – Hồi huyết: Bản thân gắn liên kết với 1 tướng đồng minh ít máu nhất trong phạm vi và hồi máu trong 5 giây. Vượt quá phạm vi sẽ đứt liên kết, bị tướng địch tấn công hoặc tấn công tướng địch sẽ chỉ có 20% hiệu quả hồi máu. Mỗi 50 giây tích trữ 1 lần sử dụng, tối đa tích trữ 2 lần.

Nội tại – Tưởng thưởng: Tăgn 32 -60 thuộc tính chủ đạo (1 thuộc tinh chủ đạo = 1 công vật lý hoặc 2 công phép).

Nội tại – Hậu cần: Nếu vàng hoặc kinh nghiệm bản thân xếp thứ 4 hoặc 5 từ dưới lên so với đồng đội thì mỗi 3 giây sẽ nhận được 6-10 vàng hoặc kinh nghiệm, tăng theo thời gian.

Nội tại – Khiêm nhường: Khi xung quanh có đồng đội, nếu lính và quái rừng bị tiêu diệt sẽ giúp đồng đội nhận toàn bộ vàng và kinh nghiệm còn bản thân sẽ nhận được 25%-50% vàng và kinh nghiệm, tăng theo thời gian.

Nội tại – Cực cảnh: Tăng tốc đánh và giảm hồi chiêu bản thân và đồng đội.

Liệt hoả ma nhãn

Liệt hoả ma nhãn

Liệt hoả ma nhãn

1200

+ 1200 Máu tối đa

+5% Tốc chạy

Kích hoạt chủ động – Ma nhãn: Liên tục phát quang tầm nhìn chuẩn và lập tức gây 2 lần sát thương, mỗi lần sát thương gây ra dựa theo tỷ lệ máu hiện tại của tướng địch, kèm làm chậm. Hồi chiêu 45 giây.

Nội tại – Tưởng thưởng: Tăgn 32 -60 thuộc tính chủ đạo (1 thuộc tinh chủ đạo = 1 công vật lý hoặc 2 công phép).

Nội tại – Hậu cần: Nếu vàng hoặc kinh nghiệm bản thân xếp thứ 4 hoặc 5 từ dưới lên so với đồng đội thì mỗi 3 giây sẽ nhận được 6-10 vàng hoặc kinh nghiệm, tăng theo thời gian.

Nội tại – Khiêm nhường: Khi xung quanh có đồng đội, nếu lính và quái rừng bị tiêu diệt sẽ giúp đồng đội nhận toàn bộ vàng và kinh nghiệm còn bản thân sẽ nhận được 25%-50% vàng và kinh nghiệm, tăng theo thời gian.

Nội tại – Cực cảnh: Tăng tốc đánh và giảm hồi chiêu bản thân và đồng đội.

Liệt hoả thần khiên

Liệt hoả thần khiên

Liệt hoả thần khiên

1200

+ 1200 Máu tối đa

+5% Tốc chạy

Kích hoạt chủ động -Thần khiên: Lập tức tạo 1 lớp lá chắn giúp hấp thu 680 – 1800 sát thương cho bản thân và đồng đội lân cận trong 3 giây. Hồi chiêu 60 giây.

Nội tại – Tưởng thưởng: Tăgn 32 -60 thuộc tính chủ đạo (1 thuộc tinh chủ đạo = 1 công vật lý hoặc 2 công phép).

Nội tại – Hậu cần: Nếu vàng hoặc kinh nghiệm bản thân xếp thứ 4 hoặc 5 từ dưới lên so với đồng đội thì mỗi 3 giây sẽ nhận được 6-10 vàng hoặc kinh nghiệm, tăng theo thời gian.

Nội tại – Khiêm nhường: Khi xung quanh có đồng đội, nếu lính và quái rừng bị tiêu diệt sẽ giúp đồng đội nhận toàn bộ vàng và kinh nghiệm còn bản thân sẽ nhận được 25%-50% vàng và kinh nghiệm, tăng theo thời gian.

Nội tại – Cực cảnh: Tăng tốc đánh và giảm hồi chiêu bản thân và đồng đội.

Đại địa hồi huyết

Đại địa hồi huyết

Đại địa hồi huyết

1200

+1200 Máu

+5% Tốc chạy

Kích hoạt chủ động – Hồi huyết: Bản thân gắn liên kết với 1 tướng đồng minh (ít máu nhất trong phạm vi) và trong 5 giây hồi 500 – 1000 + 20% máu tối đa cùng 25% năng lượng tối đa cho cả 2. Vượt quá cự ly nhất định liên kết sẽ đứt. Bị tướng địch tấn công hoặc tấn công tướng địch, hiệu quả hồi phục chỉ còn 20% hiệu lực. Mỗi 50 giây dự trữ 1 lần, tối đa dự trữ 2 lần.

Nội tại – Hậu cần: Nếu vàng hoặc kinh nghiệm bản thân xếp thứ 4 hoặc 5 từ dưới lên so với đồng đội thì mỗi 3 giây sẽ nhận được 6 – 10 vàng hoặc kinh nghiệm, tăng theo thời gian

Nội tại – Khiêm nhường: Khi xung quanh có đồng đội, nếu lính và quái rừng bị tiêu diệt sẽ giúp đồng đội nhận toàn bộ vàng và kinh nghiệm còn bản thân sẽ được nhận 25% – 50% vàng và kinh nghiệm. (Tăng theo thời gian, đến phút 15 sẽ đạt tối đa)

Nội tại – Nguyên lực: Tăng 32 – 60 song giáp cho bản thân và đồng đội lân cận

Nội tại – Tưởng thưởng: Tăng 32-60 thuộc tính chủ đạo (1 thuộc tính chủ đạo = 1 công vật lý hoặc 2 công phép)

Đại địa ma nhãn

Đại địa ma nhãn

Đại địa ma nhãn

1200

+1200 Máu

+5% Tốc chạy

Kích hoạt chủ động – Ma nhãn: Liên tục phát quang tầm nhìn chuẩn trong phạm vi xung quanh 4 giây và lập tức gây 2 lần sát thương phép cho tướng địch lân cận trong 2 giây. Mỗi lần gây sát thương tương đương với 8% máu tướng địch hiện tại kèm làm chậm 50%. Hồi chiêu 45 giây.

Nội tại – Hậu cần: Nếu vàng hoặc kinh nghiệm bản thân xếp thứ 4 hoặc 5 từ dưới lên so với đồng đội thì mỗi 3 giây sẽ nhận được 6 – 10 vàng hoặc kinh nghiệm, tăng theo thời gian

Nội tại – Khiêm nhường: Khi xung quanh có đồng đội, nếu lính và quái rừng bị tiêu diệt sẽ giúp đồng đội nhận toàn bộ vàng và kinh nghiệm còn bản thân sẽ được nhận 25% – 50% vàng và kinh nghiệm. (Tăng theo thời gian, đến phút 15 sẽ đạt tối đa)

Nội tại – Nguyên lực: Tăng 32 – 60 song giáp cho bản thân và đồng đội lân cận

Nội tại – Tưởng thưởng: Tăng 32-60 thuộc tính chủ đạo (1 thuộc tính chủ đạo = 1 công vật lý hoặc 2 công phép)

Đại địa thần khiên

Đại địa thần khiên

Đại địa thần khiên

1200

+1200 Máu

+5% Tốc chạy

Thần khiên: Lập tức tạo 1 lớp lá chắn giúp hấp thu 680 – 1800 sát thương cho bản thân và đồng đội lân cận trong 3 giây. Hồi chiêu 60 giây – Kích hoạt chủ động

Nội tại – Hậu cần: Nếu vàng hoặc kinh nghiệm bản thân xếp thứ 4 hoặc 5 từ dưới lên so với đồng đội thì mỗi 3 giây sẽ nhận được 6 – 10 vàng hoặc kinh nghiệm, tăng theo thời gian

Nội tại – Khiêm nhường: Khi xung quanh có đồng đội, nếu lính và quái rừng bị tiêu diệt sẽ giúp đồng đội nhận toàn bộ vàng và kinh nghiệm còn bản thân sẽ được nhận 25% – 50% vàng và kinh nghiệm. (Tăng theo thời gian, đến phút 15 sẽ đạt tối đa)

Nội tại – Nguyên lực: Tăng 32 – 60 song giáp cho bản thân và đồng đội lân cận

Nội tại – Tưởng thưởng: Tăng 32-60 thuộc tính chủ đạo (1 thuộc tính chủ đạo = 1 công vật lý hoặc 2 công phép)

Đại địa Mở trói

Đại địa Mở trói

Đại địa Mở trói

1200

+1200 Máu

+5% Tốc chạy

Kích hoạt chủ động – Mở trói: Hóa giải tất cả hiệu ứng khống chế cho bản thân và đồng đội trong phạm vi đồng thời miễn khống trong 0.5 giây. Hồi chiêu 90 giây.
Miễn khống phạm vi

Nội tại – Hậu cần: Nếu vàng hoặc kinh nghiệm bản thân xếp thứ 4 hoặc 5 từ dưới lên so với đồng đội thì mỗi 3 giây sẽ nhận được 6 – 10 vàng hoặc kinh nghiệm, tăng theo thời gian

Nội tại – Khiêm nhường: Khi xung quanh có đồng đội, nếu lính và quái rừng bị tiêu diệt sẽ giúp đồng đội nhận toàn bộ vàng và kinh nghiệm còn bản thân sẽ được nhận 25% – 50% vàng và kinh nghiệm. (Tăng theo thời gian, đến phút 15 sẽ đạt tối đa)

Nội tại – Nguyên lực: Tăng 32 – 60 song giáp cho bản thân và đồng đội lân cận

Nội tại – Tưởng thưởng: Tăng 32-60 thuộc tính chủ đạo (1 thuộc tính chủ đạo = 1 công vật lý hoặc 2 công phép)

Đại địa thần tốc

Đại địa thần tốc

Đại địa thần tốc

1200

+1200 Máu

+5% Tốc chạy

Kích hoạt chủ động – Thần tốc: Tốc chạy của các tướng đồng minh trong phạm vi sẽ tăng dần trong vòng 3 giây, lên tới 50% – 260%, kéo dài 5 giây. Khi đi ngang qua một tướng đồng minh không được tăng tốc, hiệu ứng này sẽ được đồng bộ hóa với tướng đồng minh. Hiệu ứng sẽ bị ngắt khi tấn công hoặc bị tướng địch tấn công trúng. Hồi chiêu 75 giây.

Nội tại – Hậu cần: Nếu vàng hoặc kinh nghiệm bản thân xếp thứ 4 hoặc 5 từ dưới lên so với đồng đội thì mỗi 3 giây sẽ nhận được 6 – 10 vàng hoặc kinh nghiệm, tăng theo thời gian

Nội tại – Khiêm nhường: Khi xung quanh có đồng đội, nếu lính và quái rừng bị tiêu diệt sẽ giúp đồng đội nhận toàn bộ vàng và kinh nghiệm còn bản thân sẽ được nhận 25% – 50% vàng và kinh nghiệm. (Tăng theo thời gian, đến phút 15 sẽ đạt tối đa)

Nội tại – Nguyên lực: Tăng 32 – 60 song giáp cho bản thân và đồng đội lân cận

Nội tại – Tưởng thưởng: Tăng 32-60 thuộc tính chủ đạo (1 thuộc tính chủ đạo = 1 công vật lý hoặc 2 công phép)

Hoả hệ bảo thạch

Hoả hệ bảo thạch

Hoả hệ bảo thạch

900

+500 Máu

+6% Tốc chạy

Là tạo vật ma pháp được D’arcy chúc phúc, thể hiện ra uy lực hỏa hệ kinh hồn
Nội tại – Hậu cần: Nếu vàng hoặc kinh nghiệm bản thân xếp thứ 4 hoặc 5 từ dưới lên so với đồng đội thì mỗi 3 giây sẽ nhận được 6 – 10 vàng hoặc kinh nghiệm, tăng theo thời gian
Nội tại – Khiêm nhường: Khi xung quanh có đồng đội, nếu lính và quái rừng bị tiêu diệt sẽ giúp đồng đội nhận toàn bộ vàng và kinh nghiệm còn bản thân sẽ được nhận 25% – 50% vàng và kinh nghiệm. (Tăng theo thời gian, đến phút 15 sẽ đạt tối đa)
Nội tại – Tưởng thưởng: Tăng 16-30 thuộc tính chủ đạo (1 thuộc tính chủ đạo = 1 công vật lý hoặc 2 công phép)
Nội tại Cực ảnh: Tăng 5% tốc đánh và 5% giảm hồi chiêu cho bản thân và đồng đội

Thổ hệ bảo thạch

Thổ hệ bảo thạch

Thổ hệ bảo thạch

900

+1200 Máu

+5% Tốc chạy

Nội tại – Hậu cần: Nếu vàng hoặc kinh nghiệm bản thân xếp thứ 4 hoặc 5 từ dưới lên so với đồng đội thì mỗi 3 giây sẽ nhận được 6 – 10 vàng hoặc kinh nghiệm, tăng theo thời gian
Nội tại – Khiêm nhường: Khi xung quanh có đồng đội, nếu lính và quái rừng bị tiêu diệt sẽ giúp đồng đội nhận toàn bộ vàng và kinh nghiệm còn bản thân sẽ được nhận 25% – 50% vàng và kinh nghiệm. (Tăng theo thời gian, đến phút 15 sẽ đạt tối đa)
Nội tại – Nguyên lực: Tăng 32 – 60 song giáp cho bản thân và đồng đội lân cận
Nội tại – Tưởng thưởng: Tăng 32-60 thuộc tính chủ đạo (1 thuộc tính chủ đạo = 1 công vật lý hoặc 2 công phép)
Thần khiên: Lập tức tạo 1 lớp  lá chắn giúp hấp thu 680 – 1800 sát thương cho bản thân và đồng đội lân cận trong 3 giây. Hồi chiêu 60 giây – Kích hoạt chủ động

Nguyên tố bảo thạch

Nguyên tố bảo thạch

Nguyên tố bảo thạch

300

Nội tại – Hậu cần: Nếu vàng hoặc kinh nghiệm bản thân xếp thứ 4 hoặc 5 từ dưới lên so với đồng đội thì mỗi 3 giây sẽ nhận được 6 – 10 vàng hoặc kinh nghiệm, tăng theo thời gian
Nội tại – Khiêm nhường: Khi xung quanh có đồng đội, nếu lính và quái rừng bị tiêu diệt sẽ giúp đồng đội nhận toàn bộ vàng và kinh nghiệm còn bản thân sẽ được nhận 25% – 50% vàng và kinh nghiệm. (Tăng theo thời gian, đến phút 15 sẽ đạt tối đa)

Giày Hermes

Giày Hermes

Giày Hermes

580

+300 Máu tối đa

+70 Tốc chạy – Nội tại duy nhất: Gia tốc

Nhanh nhạy: Tăng 60 Tốc chạy khi thoát khỏi trạng thái giao tranh – Nội tại duy nhất

Hoán đổi miễn phí với các giày cấp II, hồi chiêu 3 phút

Giày du mục

Giày du mục

Giày du mục

660

+20% Tốc đánh
+60 Tốc chạy – Nội tại duy nhất: Gia tốc

Nội tại duy n hất: Đánh thường hồi 20 máu (Hồi chiêu: 0.3 giây)(Giảm 1 nửa hiệu ứng đối với đơn vị không phải tướng)

Hoán đổi miễn phí với các giày cấp II, hồi chiêu 3 phút

Giày phù thủy

Giày phù thủy

Giày phù thủy

710

+60 tốc chạy – Nội tại duy nhất
+100 Xuyên giáp phép – Nội tại duy nhất

Hoán đổi miễn phí với các giày cấp II, hồi chiêu 3 phút

Giày thuật sĩ

Giày thuật sĩ

Giày thuật sĩ

710

+15% Giảm hồi chiêu
+60 Tốc chạy – Nội tại duy nhất: Gia tốc

Giảm 15% hồi chiêu tối đa kỹ năng phụ trợ – Nội tại duy nhất

Hoán đổi miễn phí với các giày cấp II, hồi chiêu 3 phút

Giày kiên cường

Giày kiên cường

Giày kiên cường

690

+90 Giáp phép

+60 Tốc chạy – Nội tại duy nhất: Gia tốc

+35% Kháng hiệu ứng – Nội tại duy nhất (kháng hiệu ứng là giảm thời gian chịu các loại khống chế)

Hoán đổi miễn phí với các giày cấp II, hồi chiêu 3 phút

Giày hộ vệ

Giày hộ vệ

Giày hộ vệ

700

+110 Giáp
+60 Tốc chạy – Nội tại duy nhất: Gia tốc
Giảm 10% sát thương gánh chịu từ đòn đánh tay – Nội tại duy nhất

Hoán đổi miễn phí với các giày cấp II, hồi chiêu 3 phút

Giày thép

Giày thép

Giày thép

250

+30 Tốc chạy – Nội tại duy nhất: Gia tốc

Nham thuẫn

Nham thuẫn

Nham thuẫn

1980

+1200 Máu

+240 Giáp

Tích tụ: Nhận lá chắn tương đương (30% máu tối đa + 10% máu đã mất) trong 3 giây và giảm 70% sát thương gây ra trong thời gian này. Hồi chiêu 60 giây – Kích hoạt duy nhất & có thể dùng khi bị khống chế

Phù chú trường sinh

Phù chú trường sinh

Phù chú trường sinh

1980

+2000 Máu + 10% Hồi chiêu
Trường sinh: Sau khi thoát giao tranh chủ sở hữu sẽ được hồi 4% máu tối đa mỗi giây – Nội tại duy nhất

Áo choàng băng giá

Áo choàng băng giá

Áo choàng băng giá

1970

+10% Giảm hồi chiêu +200 Giáp
+800 Máu
Sức mạnh nguyên tố: Sau khi tung chiêu, trong 5 giây sẽ khiến đòn đánh kế gây thêm 100 (+30% công vật lý) sát thương vật lý lan trong phạm vi 3m quanh mục tiêu kèm 30% làm chậm địch (tướng đánh xa làm chậm chỉ được 20%) trong 0.5 giây; 0.65 giây hồi – Nội tại duy nhất

Giáp hộ mệnh

Giáp hộ mệnh

Giáp hộ mệnh

2400

+120 Giáp
Chiến khí: Tăng sát thương bản thân gây ra thêm 10% – Nội tại Duy nhất
Phục sinh: Tướng sẽ sống lại sau 2 giây tại nơi bị hạ gục với 2100 – 3500 Máu; 150 giây hồi chiêu. Đặc biệt mỗi trận chỉ có tác dụng 2 lần – Nội tại duy nhất

Rìu Hyoga

Rìu Hyoga

Rìu Hyoga

1920

+1200 Máu +100 Giáp +100 Giáp phép
Lạnh sống lưng: Đòn đánh thường làm chậm 25% tốc chạy của đối thủ đồng thời tăng 10% tốc chạy của người ra đòn, 2 giây hiệu lực – Nội tại duy nhất

Huyết giáp

Huyết giáp

Huyết giáp

2090

+1500 Máu  +200 Giáp
Huyết chiến: Sau khi có được 1 điểm Hạ hoặc Phụ, hồi phục 20% máu trong 5 giây, 10 giây thời gian hồi – Nội tại duy nhất

Huân chương Troy

Huân chương Troy

Huân chương Troy

2320

+200 Giáp phép

+1000 máu

+10% giảm hồi chiêu

Hộ thân: Rời khỏi giao tranh nhận được một lớp bảo hộ giúp hấp thu 460 – 1300 sát thương phép – Nội tại duy nhất
Nội lực: Nhận 0 – 112 giáp phép (tăng theo cấp) – Nội tại duy nhất

Giáp Gaia

Giáp Gaia

Giáp Gaia

1960

+1200 Máu

+200 Giáp phép

+5% Tốc chạy

Hồi phục: Nếu chịu sát thương, tướng sẽ hồi 8% máu tối đa trong 2 giây; 10 giây hồi chiêu – Nội tại duy nhất

Khiên huyền thoại

Khiên huyền thoại

Khiên huyền thoại

2180

+360 Giáp

+400 Năng lượng

+20% Giảm hồi chiêu

Trói Buộc Tinh Thần: Giảm 30% tốc đánh của kẻ địch lân cận trong phạm vi 5m – Nội tại duy nhất

Khiên thất truyền

Khiên thất truyền

Khiên thất truyền

2100

+275 Giáp

+1200 Máu

Lính gác: Nếu tướng chịu sát thương, giảm 30% Tốc đánh và 15% Tốc chạy của những đối thủ đã ra đòn đánh – Nội tại duy nhất

Áo choàng thần Ra

Áo choàng thần Ra

Áo choàng thần Ra

1950

+1000 máu

+225 Giáp

+60 Hồi máu

Hỏa diệm: Gây 2% máu tối đa thành sát thương phép mỗi giây lên những kẻ địch cạnh bên (tăng 50% sát thương lên quái và lính) – Nội tại duy nhất

Giáp cuồng nộ

Giáp cuồng nộ

Giáp cuồng nộ

1900

+225 Giáp

+1200 Máu

+5% Tốc chạy

Điên cuồng: Sau khi chịu sát thương, gia tăng 1% tốc chạy và sát thương gây ra thêm 2%, hiệu ứng có thể cộng dồn 5 lần, kéo dài 3 giây – Nội tại duy nhất

Hercule thịnh nộ

Hercule thịnh nộ

Hercule thịnh nộ

2080

+180 Giáp

+80 Công vật lý

Cuồng Nộ: Khi máu của tướng xuống dưới 40%, tăng 20% hút máu (chỉ đánh gần) và tạo ra một lớp lá chắn 880 – 2000 trong liên tục 8 giây, 60 giây hồi chiêu  – Nội tại duy nhất

Giáp thống khổ

Giáp thống khổ

Giáp thống khổ

1940

+300 Giáp +1200 máu
Phản pháo: Phản lại 15% sát thương vật lý đã gánh chịu thành sát thương phép lên mục tiêu (sát thương chưa trải qua các cơ chế giảm trừ theo giáp) – Nội tại duy nhất

Giáp hiệp sĩ

Giáp hiệp sĩ

Giáp hiệp sĩ

730

+210 Giáp
Lính gác: Nếu tướng chịu sát thương, giảm 15% tốc đánh của những đối thủ đã ra đòn đánh – Nội tại duy nhất

Găng bạch kim

Găng bạch kim

Găng bạch kim

660

+10% giảm hồi chiêu

+110 Giáp

Đai kháng phép

Đai kháng phép

Đai kháng phép

1000

+700 Máu

+110 Giáp phép

Hồi phục: Nếu chịu sát thương, tướng sẽ hồi 4% máu tối đa trong 2 giây; 15 giây hồi chiêu – Nội tại duy nhất

Tim Incubus

Tim Incubus

Tim Incubus

720

+150 Giáp
Hỏa diệm: Gây 50 – 78 sát thương phép mỗi giây lên những kẻ địch cạnh bên (tăng 50% sát thương lên quái và lính) – Nội tại duy nhất

Giáp chân

Giáp chân

Giáp chân

900

+1000 Máu

Dây chuyền hồng ngọc

Dây chuyền hồng ngọc

Dây chuyền hồng ngọc

540

+600 Máu

Bùa sức mạnh

Bùa sức mạnh

Bùa sức mạnh

140

+30 Hồi máu

Găng giác đấu

Găng giác đấu

Găng giác đấu

220

+90 Giáp phép

Giáp nhẹ

Giáp nhẹ

Giáp nhẹ

220

+ 90 Giáp

Nhẫn hồng ngọc

Nhẫn hồng ngọc

Nhẫn hồng ngọc

300

+300 Máu

Xuyên tâm lệnh

Xuyên tâm lệnh

Xuyên tâm lệnh

1980

+180 Công phép
[Diệt thần] +150 Xuyên giáp phép – Nội tại Duy nhất

Băng nhẫn Skadi

Băng nhẫn Skadi

Băng nhẫn Skadi

2150

+140 Công phép

+ 600 Máu

+10% Giảm Hồi chiêu

Giáp băng: Nhận (+50% công phép) giáp, giáp phép, nhưng không vượt quá 230 điểm – Nội tại Duy nhất

Quả cầu băng sương

Quả cầu băng sương

Quả cầu băng sương

2000

+220 Công phép
Phong ấn: Trở thành bất khả xâm phạm và bất động trong 1.5 giây; Sau khi kết thúc sẽ nhận 1 lá chắn giúp chặn 500 (+ mỗi cấp*40) (+50% công phép) trong 1 giây. 75 giây hồi chiêu – Kích hoạt Duy nhất

Mặt nạ Berith

Mặt nạ Berith

Mặt nạ Berith

2120

+140 Công phép

+10% Giảm hồi chiêu

+600 Máu

Thống khổ: Chiêu thức trúng đích khiến kẻ địch chịu (2% máu hiện tại mục tiêu + 60) thành sát thương phép mỗi giây trong 3 giây. (Sát thương tối đa lên Quái rừng: 80)

Trượng băng

Trượng băng

Trượng băng

2020

+140 Công phép

+850 máu

+5% Tốc chạy

Giá băng: Chiêu thức gây sát thương đồng thời làm chậm 20% Tốc chạy của đối thủ trong 2 giây – Nội tại duy nhất

Thập Tự Kiếm

Thập Tự Kiếm

Thập Tự Kiếm

1970

+180 Công phép

+20% Tốc đánh

+5% Tốc chạy

Cấp nhận: Đòn đánh thường kế tiếp tăng 15% tốc đánh cộng thêm trong 4 giây; cộng dồn 2 lần – Nội tại Duy nhất
Thánh quang: Đòn đánh thường gây 40 (+20% công phép thêm) sát thương phép – Nội tại duy nhất (hồi chiêu: 0.35 giây)

Quyền trượng Rhea

Quyền trượng Rhea

Quyền trượng Rhea

2220

+140 Công phép

+600 Máu

+10% Giảm hồi chiêu

Khát máu: +25% Hút máu phép – Nội tại duy nhất

Ngọc đại pháp sư

Ngọc đại pháp sư

Ngọc đại pháp sư

2010

+140 Công phép

+10% Giảm hồi chiêu

Trường tồn: Mỗi 30 giây nhận thêm 12 Công phép, và 110 Máu. Hiệu ứng cộng dồn tối đa 10 lần – Nội tại duy nhất
Tưởng thưởng anh hùng: Khi tướng lên cấp, hồi phục 20% Máu và 10% Năng lượng trong 3 giây  – Nội tại duy nhất

Vương miện Hecate

Vương miện Hecate

Vương miện Hecate

2300

+240 Công phép
Thuật sư: +35% Công phép – Nội tại duy nhất

Trượng bùng nổ

Trượng bùng nổ

Trượng bùng nổ

2000

+200 Công phép

+5% Tốc chạy

Vang vọng: Tạo nên một vùng nổ nhỏ gây 100 (+40% công phép thêm) sát thương phép xung quanh mục tiêu bị trúng chiêu, 5 giây hồi chiêu – Nội tại duy nhất

Sách thánh

Sách thánh

Sách thánh

2990

+400 Công phép
Khai sáng: Nhận 1400 Máu – Nội tại duy nhất

Gươm hiền triết

Gươm hiền triết

Gươm hiền triết

2100

+140 Công phép

+600 Máu

+10% Giảm hồi chiêu

Diệt thần: Tung chiêu hoặc đánh thường trúng tướng địch sẽ cộng dồn 10 – 24 xuyên giáp phép, tối đa cộng dồn 10 lần, kéo dài 3 giây – Nội tại duy nhất

Gươm tận thế

Gươm tận thế

Gươm tận thế

2190

+180 Công phép

+10% Giảm hồi chiêu

+5% tốc chạy

Sức mạnh nguyên tố: Sau khi tung chiêu, đòn đánh kế tiếp gây thêm (30% công vật lý+80% công phép) sát thương phép, 2 giây hồi chiêu – Nội tại duy nhất

Sách Truy Hồn

Sách Truy Hồn

Sách Truy Hồn

2110

+140 Công phép

+600 Máu

+ 10% Giảm hồi chiêu

Tróc nã: Sát thương trúng đích khiến mục tiêu bị giảm 40% khả năng hồi máu trong 1.5 giây (nếu sát thương từ đòn đánh thường sẽ khiến hiệu lực kéo dài 3 giây) – Nội tại duy nhất

Dây chuyền lục bảo

Dây chuyền lục bảo

Dây chuyền lục bảo

1980

+160 Công phép

+15% Giảm hồi chiêu

+ 25 Hồi năng lượng

Hiền giả: Mỗi giây hồi 1% năng lượng – Nội tại duy nhất

Trượng hỗn mang

Trượng hỗn mang

Trượng hỗn mang

2050

+180 Công phép

+10% Giảm hồi chiêu

+40% Xuyên giáp phép – Nội tại duy nhất

Huyết trượng

Huyết trượng

Huyết trượng

1190

+60 Công phép

+5% Giảm hồi chiêu

Khát máu: +15% Hút máu phép – Nội tại duy nhất

Vòng đức hạnh

Vòng đức hạnh

Vòng đức hạnh

720

+60 Công phép

+20 Hồi năng lượng

+5% Giảm hồi chiêu

Phượng hoàng lệ

Phượng hoàng lệ

Phượng hoàng lệ

800

+50 Công phép
Tưởng thưởng anh hùng: Khi tướng lên cấp, hồi phục 20% Máu và 10% Năng lượng trong 3 giây  – Nội tại duy nhất

Mặt nạ ma quái

Mặt nạ ma quái

Mặt nạ ma quái

960

+100 Công phép
Diệt thần: +75 Xuyên giáp phép – Nội tại Duy nhất

Gươm nguyên tố

Gươm nguyên tố

Gươm nguyên tố

920

+ 40 Công phép

+10% Giảm hồi chiêu

Sức mạnh nguyên tố: Sau khi tung chiêu, đòn đánh thường tiếp theo của tướng gây thêm (30% công vật lý+18% công phép) sát thương phép, 3 giây hồi chiêu – Nội tại duy nhất

Sớ ma thuật

Sớ ma thuật

Sớ ma thuật

820

+120 Công phép

Nhẫn ma pháp

Nhẫn ma pháp

Nhẫn ma pháp

430

+10% giảm hồi chiêu – Nội tại duy nhất

Sách cổ

Sách cổ

Sách cổ

540

+80 Công phép

Dây chuyền ma thuật

Dây chuyền ma thuật

Dây chuyền ma thuật

120

+10 hồi năng lượng

Nhẫn Lapis

Nhẫn Lapis

Nhẫn Lapis

220

+300 Năng lượng

Sách phép

Sách phép

Sách phép

300

+40 Công phép

Cung Bão Tố

Cung Bão Tố

Cung Bão Tố

1750

+30 Công vật lý

+20% Tốc đánh

+10% Hút máu

Lốc xoáy: mỗi đòn đánh thường tích một điểm cộng dồn hiệu ứng lên nạn nhân, thứ sẽ gây thêm 15 – 19 sát thương phép; tối đa cộng dồn hiệu ứng 6 lần – Nội tại duy nhất. Hồi chiêu 0.3 giây.
Lùng diệt – Hạ mỗi con quái rừng giúp tăng 0.8% tốc đánh, tối đa cộng dồn 30 lần – Nội tại duy nhất.
Nội tại – Khiêm nhường: Xung quanh có Lính và quái rừng bị tiêu diệt sẽ giúp đồng đội nhận toàn bộ vàng và kinh nghiệm còn bản thân sẽ được nhận 50% vàng và kinh nghiệm. Sau 4 phút sẽ xóa.
Săn bắt: Đòn đánh hoặc tung chiêu sẽ gây thêm 60 – 172 sát thương chuẩn lên quái rừng mỗi 0.5 giây, kéo dài 2 giây. Nhận thêm 35% kinh nghiệm khi tiêu diệt quái rừng – Nội tại duy nhất

Kiếm truy hồn

Kiếm truy hồn

Kiếm truy hồn

1750

+70 Công vật lý
+10% Giảm hồi chiêu – Nội tại duy nhất
Linh thú: Đòn đánh thường hoặc chiêu thức kế tiếp tấn công tướng địch sẽ tăng thêm 8% sát thương gây ra lên tướng địch trong 3 giây (chỉ áp dụng với tướng đánh gần); 12 giây hồi chiêu.
Lùng diệt – Hạ mỗi con quái rừng giúp tăng 2 công vật lý, tối đa cộng dồn 30 lần – Nội tại duy nhất.
Khiêm nhường: Xung quanh có Lính và quái rừng bị tiêu diệt sẽ giúp đồng đội nhận toàn bộ vàng và kinh nghiệm còn bản thân sẽ được nhận 50% vàng và kinh nghiệm. Sau 5 phút sẽ xóa.
Săn bắt: Gây thêm 30% sát thương lên quái rừng. Nhận thêm 35% kinh nghiệm khi tiêu diệt quái rừng – Nội tại duy nhất

Rìu Leviathan

Rìu Leviathan

Rìu Leviathan

1750

+120 Giáp

+600 Máu

Hỏa diệm: Gây 2% máu tối đa thành sát thương phép mỗi giây lên những kẻ địch cạnh bên (tăng 100% sát thương lên quái) – Nội tại duy nhất
Lùng diệt: Hạ mỗi con quái rừng giúp tăng 20 máu, tối đa cộng dồn 30 lần – Nội tại duy nhất.
Khiêm nhường: Xung quanh có Lính và quái rừng bị tiêu diệt sẽ giúp đồng đội nhận toàn bộ vàng và kinh nghiệm còn bản thân sẽ được nhận 50% vàng và kinh nghiệm. Sau 4 phút sẽ xóa.
Săn bắt: Đòn đánh hoặc tung chiêu sẽ gây thêm 60 – 172 sát thương chuẩn lên quái rừng mỗi 0.5 giây, kéo dài 2 giây. Nhận thêm 35% kinh nghiệm khi tiêu diệt quái rừng – Nội tại duy nhất

Gươm Loki

Gươm Loki

Gươm Loki

1750

+140 Công phép

+10% Giảm hồi chiêu

Lùng diệt: Hạ mỗi con quái rừng giúp tăng 3 công phép và 30 năng lượng, tối đa cộng dồn 30 lần – Nội tại duy nhất.
Khiêm nhường: Xung quanh có Lính và quái rừng bị tiêu diệt sẽ giúp đồng đội nhận toàn bộ vàng và kinh nghiệm còn bản thân sẽ được nhận 50% vàng và kinh nghiệm. Sau 4 phút sẽ xóa.
Săn bắt: Đòn đánh hoặc tung chiêu sẽ gây thêm 60 – 172 sát thương chuẩn lên quái rừng mỗi 0.5 giây, kéo dài 2 giây. Nhận thêm 35% kinh nghiệm khi tiêu diệt quái rừng – Nội tại duy nhất
Sức mạnh nguyên tố: Sau khi tung chiêu, đòn đánh thường tiếp theo gây thêm (35% công vật lý+50% công phép) sát thương phép; 2 giây hồi chiêu.

Cung Gió Lốc

Cung Gió Lốc

Cung Gió Lốc

750

+20 Công vật lý
Lùng diệt: Hạ mỗi con quái rừng giúp tăng 0.8% tốc đánh, tối đa cộng dồn 20 lần – Nội tại duy nhất.
Khiêm nhường: Xung quanh có Lính và quái rừng bị tiêu diệt sẽ giúp đồng đội nhận toàn bộ vàng và kinh nghiệm còn bản thân sẽ được nhận 50% vàng và kinh nghiệm. Sau 4 phút sẽ xóa.
Săn bắt: Đòn đánh hoặc tung chiêu sẽ gây thêm 60 – 172 sát thương chuẩn lên quái rừng mỗi 0.5 giây, kéo dài 2 giây. Nhận thêm 35% kinh nghiệm khi tiêu diệt quái rừng – Nội tại duy nhất

Đao truy kích

Đao truy kích

Đao truy kích

750

+20 Công vật lý
Lùng diệt: Hạ mỗi con quái rừng giúp tăng 1 công vật lý, tối đa cộng dồn 20 lần – Nội tại duy nhất.
Khiêm nhường: Xung quanh có Lính và quái rừng bị tiêu diệt sẽ giúp đồng đội nhận toàn bộ vàng và kinh nghiệm còn bản thân sẽ được nhận 50% vàng và kinh nghiệm. Sau 4 phút sẽ xóa.
Săn bắt: Đòn đánh hoặc tung chiêu sẽ gây thêm 60 – 172 sát thương chuẩn lên quái rừng mỗi 0.5 giây, kéo dài 2 giây. Nhận thêm 35% kinh nghiệm khi tiêu diệt quái rừng – Nội tại duy nhất

Rìu Gnoll

Rìu Gnoll

Rìu Gnoll

750

Hỏa diệm: Gây 50 – 78 sát thương phép mỗi giây lên những kẻ địch cạnh bên (tăng 100% sát thương lên quái và lính) – Nội tại duy nhất
Lùng diệt: Hạ mỗi con quái rừng giúp tăng 20 máu, tối đa cộng dồn 20 lần – Nội tại duy nhất.
Khiêm nhường: Xung quanh có Lính và quái rừng bị tiêu diệt sẽ giúp đồng đội nhận toàn bộ vàng và kinh nghiệm còn bản thân sẽ được nhận 50% vàng và kinh nghiệm. Sau 4 phút sẽ xóa.
Săn bắt: Đòn đánh hoặc tung chiêu sẽ gây thêm 60 – 172 sát thương chuẩn lên quái rừng mỗi 0.5 giây, kéo dài 2 giây. Nhận thêm 35% kinh nghiệm khi tiêu diệt quái rừng – Nội tại duy nhất

Gươm hiến tế

Gươm hiến tế

Gươm hiến tế

750

+40 Công phép
Lùng diệt: Hạ mỗi con quái rừng giúp tăng 3 công phép và 30 năng lượng, tối đa cộng dồn 20 lần – Nội tại duy nhất.
Khiêm nhường: Xung quanh có Lính và quái rừng bị tiêu diệt sẽ giúp đồng đội nhận toàn bộ vàng và kinh nghiệm còn bản thân sẽ được nhận 50% vàng và kinh nghiệm. Sau 4 phút sẽ xóa.
Săn bắt: Đòn đánh hoặc tung chiêu sẽ gây thêm 60 – 172 sát thương chuẩn lên quái rừng mỗi 0.5 giây, kéo dài 2 giây. Nhận thêm 35% kinh nghiệm khi tiêu diệt quái rừng – Nội tại duy nhất

Rựa thợ săn

Rựa thợ săn

Rựa thợ săn

250

(Yêu cầu phép bổ trợ Trừng trị)

+10 Công vật lý
Khi trang bị đi rừng được nâng cấp, Trừng trị sẽ trở thành Tê Cóng. Tê Cóng có thể vừa gây sát thương vừa làm chậm tốc chạy của tướng địch.
Khiêm nhường: Xung quanh có Lính và quái rừng bị tiêu diệt sẽ giúp đồng đội nhận toàn bộ vàng và kinh nghiệm còn bản thân sẽ được nhận 50% vàng và kinh nghiệm. Sau 4 phút sẽ xóa.
Săn bắt: Đòn đánh hoặc tung chiêu sẽ gây thêm 45 – 115 sát thương chuẩn lên quái rừng mỗi 0.5 giây, kéo dài 2 giây. Nhận thêm 20% kinh nghiệm khi tiêu diệt quái rừng – Nội tại duy nhất

 

Xạ Nhật Cung

Xạ Nhật Cung

Xạ Nhật Cung

2000

+30% Tốc đánh

+10% Tỷ lệ chí mạng

+ 5% Tốc chạy

Ngắm Chuẩn: Đòn đánh thường gây thêm 50 sát thương vật lý (tăng gấp đôi với tướng đánh xa, hồi chiêu: 0,35 giây) – Nội tại duy nhất
Xạ Nhật: Tăng phạm vi tầm bắn của đòn đánh thường thêm 150 và 20% tốc chạy trong 5 giây (chỉ có tác dụng với tướng đánh xa). Thời gian hồi chiêu: 60 giây – Kích hoạt duy nhất

Thương Xuyên Phá

Thương Xuyên Phá

Thương Xuyên Phá

2020

+110 Công vật lý
Khinh công: Rời khỏi trạng thái giao tranh giúp tăng 10% Tốc chạy – Nội tại duy nhất
Nghiền ép: Tăng 40 – 180 chỉ số xuyên giáp – Nội tại duy nhất

Vuốt Hung Tàn

Vuốt Hung Tàn

Vuốt Hung Tàn

1960

+30% Tốc đánh

+20% Tỷ lệ chí mạng

+5% Tốc chạy

Hung bạo: Các đòn đánh thường trúng đích giúp tăng tốc đánh thêm 10%, kéo dài 2 giây, cộng dồn tối đa 5 lần – Nội tại duy nhất

Cung tà ma

Cung tà ma

Cung tà ma

2300

+90 Công vật lý

+10% Hút máu

+10% Tỷ lệ chí mạng

Hấp huyết: tăng 60% hút máu trong 3 giây; 60 giây hồi chiêu (chỉ hữu hiệu với tướng đánh xa) – Kích hoạt duy nhất

Thương khung kiếm

Thương khung kiếm

Thương khung kiếm

2120

+100 Công vật lý

+10% Giảm hồi chiêu

+ 500 Máu

Bất khuất: Nhận 35% miễn thương trong 3 giây, có thể dùng khi bị khống chế. Thời gian hồi chiêu: 90 giây – Kích hoạt duy nhất
Trì trệ: Tung chiêu trúng sẽ làm chậm tướng địch đầu tiên 30% và giảm 20% sát thương hắn gây ra trong 3 giây. Thời gian hồi chiêu: 8 giây – Nội tại duy nhất

Nanh Fenrir

Nanh Fenrir

Nanh Fenrir

2950

+200 Công vật lý
Chinh Phạt: Khi máu của mục tiêu xuống dưới 50% sẽ chịu thêm 30% sát thương – Nội tại duy nhất

Song đao bão táp

Song đao bão táp

Song đao bão táp

1920

+35% Tốc đánh

+25% Tỷ lệ chí mạng

+7% Tốc chạy

Cuồng phong: Tăng 35% Kháng hiệu ứng trong 2 giây sau khi đánh chí mạng – Nội tại duy nhất (kháng hiệu ứng là giảm thời gian chịu các loại khống chế)

Gươm sấm sét

Gươm sấm sét

Gươm sấm sét

1780

+35% Tốc đánh

+15% Tỷ lệ chí mạng

+5% Tốc chạy

Chớp giật: Khi đánh thường có 30% tỷ lệ kích hoạt Chớp giật, gây (135 +25% công vật lý) sát thương phép (sát thương có thể chí mạng, hồi chiêu 0.35 giây) – Nội tại duy nhất

Phức hợp kiếm

Phức hợp kiếm

Phức hợp kiếm

2150

+70 Công vật lý

+15% Tốc đánh

+10% Giảm hồi chiêu

+600 Máu

Cuồng bạo: Đòn đánh thường tăng 10% Tốc chạy – Nội tại duy nhất
Sức mạnh nguyên tố: Trong vòng 5 giây sau khi tung chiêu, đòn đánh thường tiếp theo của tướng gây thêm 100% công vật lý sát thương vật lý, 2 giây hồi chiêu – Nội tại duy nhất

Quỷ Kiếm

Quỷ Kiếm

Quỷ Kiếm

1740

+100 Công vật lý
+25% Hút máu toàn năng – Nội tại duy nhất

Kiếm Muramasa

Kiếm Muramasa

Kiếm Muramasa

2020

+75 Công vật lý

+10% Giảm hồi chiêu

Xuyên thấu: +40% Xuyên giáp – Nội tại duy nhất

Thánh kiếm

Thánh kiếm

Thánh kiếm

2120

+100 Công vật lý
+25% Tỷ lệ chí mạng – Nội tại Duy nhất
Thánh kiếm: Sau khi đánh chí mạng giúp tăng (3 – 45) tốc chạy trong 1.5 giây (chỉ hữu hiệu khi dùng bởi tướng đánh xa) – Nội tại duy nhất
Sát thương chí mạng tăng 40% – Nội tại duy nhất

Kiếm Fafnir

Kiếm Fafnir

Kiếm Fafnir

2040

+60 Công vật lý

+30% Tốc đánh

+10% Hút máu

Hơi thở rồng: Đòn đánh thường gây thêm sát thương vật lý tương đương 8% Máu hiện tại của mục tiêu. Hồi chiêu 0.3 giây – tối đa 80 lên quái rừng – Nội tại duy nhất

Thương Longinus

Thương Longinus

Thương Longinus

2030

+80 Công vật lý

+15% Giảm hồi chiêu

+500 Máu

Phá giáp:

+60 Xuyên giáp

Gây sát thương sẽ trừ 6% Giáp của nạn nhân, cộng dồn lên đến 4 lần, kéo dài 5 giây (hồi chiêu 0.3 giây) – Nội tại duy nhất

Đao Truy Hồn

Đao Truy Hồn

Đao Truy Hồn

1800

+80 Công vật lý

+ 800 Máu

+ 10% Giảm hồi chiêu

Tróc nã: Sát thương trúng đích khiến mục tiêu bị giảm 40% khả năng hồi máu trong 1.5 giây (nếu sát thương từ đòn đánh thường sẽ khiến hiệu lực kéo dài 3 giây) – Nội tại duy nhất

Liềm Đoạt Mệnh

Liềm Đoạt Mệnh

Liềm Đoạt Mệnh

2000

+60 Công vật lý

+5% Giảm hồi chiêu

Thần linh can thiệp: Miễn nhiễm sát thương chí tử và tăng Tốc chạy thêm 20% trong 1 giây cho các tướng đánh gần và 0.5 giây các tướng đánh xa. 90 giây thời gian hồi – Nội tại duy nhất

Gươm Uriel

Gươm Uriel

Gươm Uriel

2020

+60 Công vật lý

+25% Tốc đánh

+180 Giáp phép

Bảo hộ ma pháp: Khi Máu của tướng còn dưới 40%, Phong Ấn Uriel giúp tăng lá chắn trong 5 giây giúp chặn 600 – 2000 sát thương phép và 25% kháng hiệu ứng, tăng 30% tốc chạy trong 5 giây; 75 giây hồi chiêu – Nội tại duy nhất
Cuồng bạo: Đòn đánh thường tăng 10% Tốc chạy – Nội tại duy nhất

Phi tiêu

Phi tiêu

Phi tiêu

750

+20% Tốc đánh
Điểm yếu: Đòn đánh thường sẽ được tăng sát thương vật lý thêm 21 – 35 với tướng đánh gần hoặc 42 – 70 với tướng đánh xa – Nội tại duy nhất. Hồi chiêu 0.3 giây

Thương đấu sĩ

Thương đấu sĩ

Thương đấu sĩ

830

+50 Công vật lý
Phá giáp: +60 Xuyên giáp – Nội tại duy nhất

Song đao

Song đao

Song đao

780

+25% Tốc đánh

+5% Tốc chạy

Chùy cổ

Chùy cổ

Chùy cổ

740

+25 Công vật lý

+15% Tốc đánh

Cuồng bạo: Đòn đánh thường tăng 10% Tốc chạy – Nội tại duy nhất

Kiếm dài

Kiếm dài

Kiếm dài

910

+80 Công vật lý

Chùy xích

Chùy xích

Chùy xích

450

+40 Công vật lý

Chùy máu

Chùy máu

Chùy máu

410

+10 Công vật lý

+8% Hút máu

Găng tay

Găng tay

Găng tay

420

+8% Tỷ lệ chí mạng

Dao găm

Dao găm

Dao găm

290

+10% Tốc đánh

Kiếm ngắn

Kiếm ngắn

Kiếm ngắn

250

+20 Công vật lý