Tin tức nổi bật

Xem thêm

TƯỚNG & TRANG PHỤC ĐA DẠNG

 • Krixi
  Tinh Linh Thiên Nhiên

  Vị trí:
  Pháp sư, Cấu rỉa

  Xem thêm
 • Valhein
  Thợ Săn Ác Quỷ

  Vị trí:
  Xạ thủ

  Xem thêm
 • Aya
  Ca Sĩ Tinh Linh

  Vị trí:
  Trợ thủ

  Xem thêm
 • Triêu Vân
  Kỵ Sĩ Rồng

  Vị trí:
  Đấu sĩ

  Xem thêm
 • Arhur
  Thanh Gươm Chính Nghĩa

  Vị trí:
  Đấu sĩ

  Xem thêm

Gameplay

Xem thêm