Gameplay

Skud

Skud Sơn Tặc

Skud Quang Vinh

Skud Tà linh ma tướng

Skud Mafia

Skud Cứu hộ

Trang phục

Kỹ năng

Sôi máu

Nội tại: Skud được tăng máu tối đa. Khi tấn công mục tiêu có ít máu tối đa hơn mình, mỗi đòn đánh của Skud sẽ gây thêm sát thương phép (sát thương gây thêm sẽ không chí mạng).

Găng nổi loạn

"Skud nhảy xổ đến phía trước tung một cú đấm, gây sát thương vật lý.
Chiêu trúng kẻ địch giúp Skud nhận tốc đánh và đòn đánh cường hóa của chiêu 2 sẽ gây thêm sát thương phép."

Găng cuồng bạo

"Skud dồn sức mạnh vào găng tay khiến bản thân được tăng dần tốc chạy đến 40% sau 3 giây rồi giảm dần. Đòn đánh thường kế tiếp sẽ được cường hóa, trong thời gian hiệu lực sẽ gây thêm sát thương phép và làm chậm tốc chạy mục tiêu.
Đòn cường hóa nếu trúng địch sẽ giúp chiêu này được giảm thời gian hồi chiêu."

Găng hung thần

"Nội tại: Hạ lính và quái rừng sẽ giúp bản thân hồi máu dựa theo máu đã mất.
Skud tụ lực trong thoáng chốc rồi huơ găng hất tung tất cả kẻ địch lân cận, gây sát thương vật lý và đẩy lùi kẻ trúng phải."