Gameplay

Erin

Erin Mộc tinh linh

Trang phục

Kỹ năng

Diệp vũ tinh linh

Nội tại: Đòn đánh thường của Erin trúng kẻ địch sẽ gây sát thương và giúp bản thân nhận được năng lượng. Sau khi đầy năng lượng, cô nàng sẽ được tăng tốc bất ngờ và cường hóa đòn đánh thường kế. Khả năng xuyên song giáp/hút máu của Erin là toàn năng, tùy theo mức độ xuyên giáp/hút máu hoặc xuyên giáp phép/hút máu phép cái nào lớn hơn

Diệp vũ kim quang

Erin bắn ra mũi tên kim diệp gây sát thương cho mục tiêu đầu tiên và cộng dồn 1 dấu ấn nguyệt quế. Ngoài ra sau khi bắn trúng mục tiêu là tướng địch hoặc bay đến nơi xa nhất, mũi tên sẽ nổ thành pháp trận gây tiếp sát thương cho kẻ địch chạm phải và làm chậm chúng

Diệp vũ hồ điệp

Erin nhận được chúc phúc hoàng kim lập tức hồi đầy năng lượng và cộng dồn dấu ấn nguyệt quế giúp bản thân miễn làm chậm đồng thời tăng tốc đánh

Diệp vũ nguyệt quế

Khi đầy năng lượng, Erin sẽ nhận được 1 dấu ấn nguyệt quế. Khi đạt 6 dấu ấn, cô sẽ được mở khóa chiêu cuối giúp tăng tốc chạy và liên tục bắn ra kim diệp gây sát thương lên kẻ địch ít máu nhất lân cận đồng thời tiêu hao các dấu ấn cùng với giảm hồi chiêu 2.