Gameplay

Kil'Groth

Kil'Groth Quang Vinh

Kil'Groth Cảnh Vệ Biển

Kil'Groth Chú lính chì

Trang phục

Kỹ năng

Áp suất biển sâu

Mỗi đòn đánh thường giúp tăng tốc đánh (tăng theo cấp tướng), tối đa cộng dồn 5 lần. Đặc biệt các đòn thứ ba có phạm vi công kích rộng hơn.

Sóng tử vong

Kil'Groth lướt tới trước đâm mâu vào kẻ địch, gây sát thương vật lý và làm giảm tốc chạy mục tiêu. Đâm trúng tướng giúp giảm hồi chiêu.

Mâu thần lực

"Nội tại: Mỗi đòn đánh thứ ba gây thêm sát thương phép.

Kích hoạt: Kil'Groth cường hóa đòn đánh thường gây thêm sát thương vật lý thời gian ngắn. Mỗi mục tiêu trúng đòn giúp hắn hồi máu. Giá trị hồi phục được tăng lên nếu nạn nhận nhân là tướng địch."

Ác mộng biển khơi

Kil’Groth lập tức nhận 5 điểm cộng dồn nội tại Áp suất biển sâu, loại bỏ mọi trạng thái khống chế và được tăng tốc chạy giảm dần. Chưa hết, trong 4 giây kế tiếp, hắn được miễn nhiễm hoàn toàn khỏi mọi trạng thái khống chế. Mỗi đòn đánh thường trúng tướng địch kéo dài trạng thái này thêm thời gian hiệu quả, tối đa 3 giây.