Gameplay

Ming

Trang phục

Kỹ năng

Hồi huyết trảo

Mỗi 5 giây, đón đánh thường kế tiếp sẽ gây sát thương phép và kích hoạt hiệu ứng đánh thường trên người địch về hồi máu cho bản thân và đồng đội được liên kết. Đánh mục tiêu không phải tướng sẽ hồi máu ít hơn.

Bí thuật cường hóa

Liên kết với 1 mục tiêu và cường hóa công phép, công vật lý, tốc chạy và tốc đánh cho bản thân và đồng đội hoặc suy nhược và gây sát thương lên địch.

Bí thuật phòng ngự

Ming đổi hiệu ứng pháp khí cường hóa song giáp cho bản thân và đồng đội, giảm thuộc tính nếu mục tiêu liên kết là địch.

Bí thuật trường sinh

Dùng pháp khí gây sát thương chuẩn lên địch bị liên kết hoặc hồi máu cho đồng đội được liên kết nhưng bản thân sẽ mất đi lượng máu đó. Rời giao tranh, Ming sẽ hồi lại máu đã mất mỗi giây.