Gameplay

Yue

Yue Tiểu công Chúa

Yue Chiêm Tinh gia

Yue Vũ phiến hỏa diệm

Trang phục

Kỹ năng

Vương quyền

Mỗi khi tung chiêu 1, chiêu 2 Yue sẽ nhận được 1 cộng dồn. Khi đủ 2 cộng dồn Yue sẽ được cường hóa và làm mới chiêu 1, chiêu 2.

Cắt giang sơn

Tung ra 2 ngọc phiến bay theo quỹ đạo giao nhau và gây sát thương. Kẻ địch sẽ chịu gấp đôi nếu trung đòn tại giao điểm. Cường hóa chiêu sẽ tăng nhiều sát thương.

Trảm thiên địa

Tung ra 2 ngọc phiến bay theo quỹ đạo giao nhau và gây sát thương. Kẻ địch sẽ chịu gấp đôi nếu trung đòn tại giao điểm. Cường hóa chiêu sẽ tăng nhiều sát thương.    

Đạo quân vương

Gây sát thương lên kẻ địch phía trước mặt và đẩy lùi chúng. Bản thân sẽ nhảy về sau một khoảng cách và tăng tầm nhìn.