Gameplay

Bijan

Bijan Chiến binh sa mạc

Bijan Hoàng kim cơ giáp

Bijan Kình thiên Long Kỵ

Bijan Đập vỡ Cây đàn

Trang phục

Kỹ năng

Sa mạc thần lực

Sau mỗi đoạn thời gian, Bijan cường hóa đòn đánh thường kế gây sát thương vật lý và hồi máu cho bản thân. Khi nhận sát thương vật lý hoặc sát thương chuẩn hoặc tung chiêu trúng mục tiêu, Bijan sẽ được tăng thêm giáp

Sa mạc mãnh kích

Lướt về phía trước vung chùy bổ xuống mục tiêu, gây sát thương và tạo pháp trận hất tung mục tiêu

Sa mạc thần âm

Lướt về phía trước gây sát thương và làm chậm mục tiêu, đồng thời được tung chiêu quét ngang 3 lần.

Sa mạc thần thú

Gọi ra thần địa sa thú để điều khiển theo hướng chỉ định, nhận miễn khống. Khi trúng địa hình, tướng địch hoặc tài kích hoạt chiêu này, Bijan sẽ dừng lại, gây sát thương vật lý, hất tung địch đồng thời giảm giáp của chúng. Bijan có thể chở 1 đồng đội khi dùng chiêu này.