Gameplay

Xeniel

Xeniel Thiên Sứ Hủy Diệt

Xeniel Trung Vệ Thép

Xeniel Kim sí điểu

Xeniel Tổng lãnh tinh hệ

Xeniel Hóa thân Tengu

Xeniel Thần thoại Hy Lạp

Xeniel Ma sứ tận thế

Xeniel Shipper bánh mỳ

Xeniel Tay trống ngang tàng

Trang phục

Kỹ năng

Sách Thánh Tích

Nội tại: Mỗi đòn đánh thường thứ ba gây thêm sát thương dựa trên máu tối đa bản thân thành sát thương phép.

Thần Hộ Thể

Xeniel tự phủ một lớp bản hộ lên bản thân, giúp chặn sát thương. Sau thoáng chốc, Xeniel có thể tự hủy khiên, gây sát thương phép lên những kẻ địch lân cận và làm chậm nạn nhân trúng chiêu. Nếu lớp bảo hộ bị phá sẽ không thể gây sát thương.

Chùy Thần Lực

Xeniel nhảy đến một vùng chỉ định gây sát thương phép và hất tung những kẻ địch trúng chiêu.

Sứ Mệnh Cứu Thể

Xeniel chọn một tướng đồng minh để tặng lá chắn. Sau khi tặng lá chắn, Xeniel sẽ niệm chú rồi phòng lên trời bay đến mục tiêu sau một thời gian ngắn. Khi Xeniel giáng trần, hắn gây sát thương phép và giúp đồng mình được chọn hồi một phần máu tối đa. Nếu lá chắn mà Xeniel tặng cho đồng minh bị phá vỡ hoặc hết thời gian, bản thân lá chắn sẽ gây sát thương phép lên kẻ địch trong phạm vi.