Gameplay

Zuka

Zuka Đại Phú Ông

Zuka Giáo Sư Sừng Sỏ

Zuka Phát Tài

Zuka Gấu Nhồi Bông

Zuka Diệt nguyệt nguyên soái

Zuka Đầu bếp hoàng cung

Zuka Mãnh hổ

Zuka Rapper Big Panda

Zuka Ngư ông đắc lợi

Trang phục

Kỹ năng

Võ Hồn

"Nội tại: Mỗi 15 giây khi gây sát thương lên tướng địch giúp kích hoạt nội lực
Zuka, tăng thêm công vật lý trong 1 thời gian."

Loạn Đả Bổng

"Zuka lướt tới trước vung gậy phỉ thúy tấn công kẻ địch, gây sát thương vật lý lên những nạn nhân lân cận. Chiêu thức này có thể tái sử dụng trong vòng 5 giây kế, đồng thời mỗi
lần tung chiêu cường hóa đòn đánh thường kế tiếp của Zuka giúp gây thêm sát thương vật lý và gia tăng tầm đánh."

Phi Thân Kích

Zuka lộn nhào về phía trước, gây sát thương vật lý lên những nạn nhân trúng chiêu dọc đường bay. Tung chiêu trúng đích giúp Zuka nhận lá chắn trong 2.5 giây, đồng thời cường hóa đòn đánh thường kế tiếp gây thêm sát thương vật lý (tăng theo cấp tướng) và hất tung các kẻ địch lân cận trong 0.5 giây. Khi khiên vỡ, Zuka được hồi máu mỗi giây trong 3 giây.

Trầm Trọng Lực

Zuka phóng vút lên không rồi nện xuống mặt đất, gây sát thương vật lý lên các nạn nhân trong vùng ảnh hưởng, đồng thời làm choáng trúng trong 1 giây. Đòn đánh thường kế tiếp của Zuka được cường hóa, gây thêm sát thương vật lý lên những kẻ địch lân cận.