Gameplay

Tachi

Tachi Lãng khách

Tachi Đao khách vô tình

Tachi Xích long hỏa diệm

Tachi S-Vinh Quang

Trang phục

Kỹ năng

Phong Ấn Của Rồng

Nội tại: Tachi giao tranh với kẻ địch (tướng hoặc quái to) và tạo sát thương thì đồng thời cũng tỏa ra long khí lên mục tiêu gần bản thân nhất - gây sát thương vật lý. Lúc này Tachi được hồi máu đã mất và tăng tốc. Khi 4 dấu ấn đều nhận được năng lượng, phong ấn sẽ khai mở giúp Tachi tăng tốc đánh và lá chắn tương đương máu tối đa. Khi mở phong ấn, tất cả sát thương của Tachi đều là sát thương chuẩn.

Long phá

Long Phá (chưa mở phong ấn) Tachi chém ra đao khí gây sát thương vật lý và làm chậm.
Long Sát (mở phong ấn) Tachi tụ lực 1 giây rồi chém ra đao khí (tụ lực được miễn khống) gây sát thương chuẩn. Dưới trạng thái này 3 đòn đánh thường đầu tiên trúng đích sẽ khiến sát thương của đao khí tăng thêm.

Long Bộ

HTachi lướt về phía trước gây sát thương vật lý đồng thời khi kết thúc sẽ xoay tròn chém gây lượng sát thương như trên lên các mục tiêu trong phạm vi.
Dưới trạng thái mở phong ấn, 3 đòn đánh thường đầu tiên trúng đích sẽ khiến chiêu này giảm hồi chiêu. Chiêu 1 trong khi tụ lực có thể dùng chiêu này để đổi vị trí nhưng bù lại sẽ mất đi sát thương.

Long Toái

Tachi nhanh chóng biến trên đầu đến vị trí mục tiêu và tung ra 2 đòn thập tự trảm. Mỗi luồng đao khí gây sát thương vật lý và làm chậm mục tiêu. Lần vung đao thứ 3 sẽ khiến tất cả mục tiêu trong phạm vi phải chịu sát thương vật lý.
Khi đáp đất Tachi lập tức được mở phong ấn.