Gameplay

Lữ Bố

Lữ Bố Long Kỵ Sĩ

Lữ Bố Kỵ Sĩ Âm Phủ

Lữ Bố Đặc Nhiệm Swat

Lữ Bố Tiệc Bãi Biển

Lữ Bố Nam Vương

Lữ Bố Tư lệnh Robot

Lữ Bố Vũ điệu Samba

Lữ Bố Thần Ngọc

Lữ Bố Ichigo Kurosaki

Trang phục

Kỹ năng

Chúa tể

"Nội tại: Giảm 1 giây hồi chiêu của Phương thiên họa kích bất cứ khi nào Lữ Bố đánh trúng mục tiêu bằng chiêu thức hay đòn đánh thường.

Mỗi lần sử dụng kỹ năng sẽ tăng tốc đánh, nhiều nhất cộng dồn 10 lần, duy trì trong thời gian ngắn."

Xích thố

"Lữ Bố xông vPhương thiên họa kíchề phía trước, gây sát thương thường. Kỹ năng này có thể được sử dụng 3 lần liên tiếp và vượt được địa
hình. Đòn tấn công thứ Lữ Bố vung cây thương xuống để phóng ra sóng xung kích đến những kẻ thù, gây sát thương thường và làm chậm tốc chạy của chúng.ba sẽ hất kẻ thù lên không và làm choáng khi rơi xuống."

Phương thiên họa kích

Lữ Bố vung cây thương xuống để phóng ra sóng xung kích đến những kẻ thù, gây sát thương thường và làm chậm tốc chạy của chúng.

Chiến thần

Lữ Bố cường hóa bản thân, xoá bỏ mọi trạng thái khống chế và hồi 1 phấn máu đã mất, tăng công vật lý và kháng hiệu ứng. Mỗi lần dùng đòn đánh thường hoặc kỹ năng trúng mục tiêu sẽ hồi máu cho bản thân, kéo dài trong 1 thời gian.