Gameplay

Zip

Zip Gà siêu quậy

Zip Tiểu đệ hổ báo

Zip Cá siêu quậy

Zip Vua sân cỏ

Zip Ông trùm giáng sinh

Trang phục

Kỹ năng

BÉO ĐÔ ĐÔ

Zip biến lớn và được tăng miễn thương đồng thời mỗi giây gây sát thương phép lên địch trong phạm vi.

ÁC HẬN

Zip niệm ma chú, gây sát thương phép lên mục tiêu và làm choáng mục tiêu. Sau đó ma chú tiếp tục tìm và khóa các tướng địch lân cận. Nếu không có đối tượng gần đấy, mục tiêu chính sẽ bị giảm tốc chạy.

KHÍ THÔN

Zip há to mồm mở ra không gian thứ nguyên. Sau 1 giây hút đồng đội và quái rừng lân cận vào bụng trong 4 giây. Đồng đội trong phạm vi ảnh hưởng được nhận lá chắn, miễn thương còn Zip mỗi lần hút được 1 mục tiêu sẽ được hồi máu. Lúc này tất cả sát thương Zip gánh chịu sẽ truyền vào lá chắn của đồng đội. Trong quá trình hút, Zip được miễn khống chế và liên tục gây sát thương lên lính địch. Nếu ngừng hút nửa chừng sẽ được giảm phần lớn thời gian hồi chiêu này.

LĂN LONG LÓC

Zip biến thành trái cầu thịt, tăng tốc di chuyển lên tối đa và được miễn khống chế đồng thời lăn theo hướng chỉ định. Trong khi lăn Zip gây sát thương phép lên kẻ địch trên đường lăn và hất tung. Khi kết thúc giảm tốc chạy của địch xung quanh. Nếu lăn trúng vách cản sẽ lăn ngược lại và tăng thêm tốc lăn. Kích hoạt thêm một lần sẽ khiến dừng lăn, thời gian hồi chiêu được tính theo thời gian đã lăn.