Gameplay

Triệu Vân

Triệu Vân Đoạt mệnh thương

Triệu Vân Quý Công Tử

Triệu Vân Quang Vinh

Triệu Vân Dũng Sĩ Đồ Long

Triệu Vân Chiến tướng mùa đông

Triệu Vân Kỵ sĩ tận thế

Triệu Vân Cẩm y vệ: Hỏa Long

Triệu Vân Thần Tài

Trang phục

Kỹ năng

Long tướng

"Nội tại: Mỗi điểm hạ hoặc phụ tăng cho Triệu Vân một ít công vật lý. Cộng dồn 20 lần.

Mỗi một điểm hạ hoặc phụ hồi cho Triệu Vân 5% máu tối đa"

Long huyết

Triệu Vân cường hóa bản thân giúp loại bỏ mọi trạng thái bất lợi đang gánh chịu, đồng thời tăng 80% tốc chạy trong thời gian ngắn. Đòn đánh thường kế tiếp sẽ được cường hóa, gây thêm sát thương vật lý lên những kẻ địch lân cận, khiến chúng bị làm chậm 50% tốc chạy trong thời gian ngắn.

Long Hống

Triệu Vân quét thương, gây sát thương vật lý lên những kẻ địch lân cận, đồng thời giúp hắn tăng tốc đánh và hút máu.

Long kích

"Triệu Vân nện thương lên mục tiêu, gây sát thương chuẩn kèm hiệu ứng hất văng thoáng chốc.
Ngoài ra Triệu Vân còn nhận miễn thương, đặc biệt các đòn đánh thường gây thêm sát thương chuẩn.
Hiệu ứng kéo dài 5 giây."