HỆ THỐNG VIP LIÊN QUÂN

09.07.2024 | Viết bởi Megusta

Xin chào các kiện tướng

Hội đồng xin giới thiệu về tính năng VIP bắt đầu xuất hiện từ bản cập nhật ngày 10.07.2024

NỘI DUNG

Người dùng nạp tích lũy quân huy để tăng cấp VIP và nhận các phần quà cùng với đặc quyền tương ứng. Mốc quân huy tính bằng toàn bộ lịch sử nạp của người chơi từ trước đến nay. Trong vòng 31 ngày, nếu người chơi không nạp thẻ, cấp VIP sẽ bị trừ đi 1 bậc và khôi phục lại cấp cũ khi người chơi nạp.

 

MỐC NẠP VIP

VIP 1 VIP 2 VIP 3 VIP 4 VIP 5 VIP 6 VIP 7
Mốc Quân Huy 10 100 800 2000 3500 6000 10000

QUÀ VIP

  • Quà đạt mốc VIP sẽ nhận 1 lần khi đạt mốc & không bị thu hồi
  • Quà hàng tuần sẽ được nhận mỗi tuần tương ứng với cấp VIP
  • Đặc quyền sẽ mất đi nếu bị hạ cấp VIP

Quà đạt mốc VIP

VIP 1 VIP 2 VIP 3 VIP 4 VIP 5 VIP 6 VIP 7
Khung Khung Vip cơ bản Khung Vip cơ bản Khung Vip cơ bản Khung VIP cao cấp Khung VIP cao cấp Khung VIP cao cấp Khung VIP độc quyền
 Trang phục Veera Bách hoa tiên nữ Ilumia Nộ hải Thiên ngư
Quà đạt mốc Thẻ thử Ngộ Không Tề Thiên ma hầu 3 ngày Thẻ thử Capheny Phi hành gia 5 ngày Thẻ thử Điêu Thuyền Thất Tịch Tiên Tử 7 ngày 388 vàng 888 vàng 888 mảnh ngọc 1888 mảnh ngọc
188 vàng 388 vàng 588 vàng   3 giấy Huyền bí 5 giấy huyền bí
2 Giấy huyền bí   3 vé thời không 5 vé thời không
2 Vé thời không  

Đặc quyền cấp VIP

VIP 1 VIP 2 VIP 3 VIP 4 VIP 5 VIP 6 VIP 7
Đặc quyền Phù hiệu VIP cơ bản Phù hiệu VIP cơ bản Phù hiệu VIP cơ bản Phù hiệu VIP cao cấp Phù hiệu VIP cao cấp Phù hiệu VIP cao cấp Phù hiệu VIP độc quyền
Tri kỉ bạn bè +1 Tri kỉ bạn bè +1 Tri kỉ bạn bè +1 Tri kỉ anh em +1 Tri kỉ anh em +1 Tri kỉ anh em +1 Tri kỉ chị em +1
Thông thạo tướng +3 Thông thạo tướng +3 Thông thạo tướng +5 Thông thạo tướng +5 Thông thạo tướng +5 Thông thạo tướng +8 Thông thạo tướng +10
Màu chữ chat Màu chữ chat Màu chữ chat Màu chữ chat Màu chữ chat Màu chữ chat
Cờ hoàng gia Cờ hoàng gia Cờ hoàng gia
Thân thiết +2 Thân thiết +3
Màu khung tin nhắn

Quà hàng tuần

VIP 1 VIP 2 VIP 3 VIP 4 VIP 5 VIP 6 VIP 7
Quà hàng tuần 10 vàng 10 vàng 10 vàng 50 vàng 50 vàng 50 vàng 100 vàng
88 mảnh ngọc 88 mảnh ngọc 88 mảnh ngọc 188 mảnh ngọc 188 mảnh ngọc 188 mảnh ngọc 288 mảnh ngọc
Huy hiệu thân thiết x1 Huy hiệu thân thiết x1 Huy hiệu thân thiết x2 Huy hiệu thân thiết x2 Huy hiệu thân thiết x2 Huy hiệu thân thiết x2 Huy hiệu thân thiết x3
Loa to Loa to Loa to Loa to

 

Quà tiêu Quân Huy hàng tháng:

Khi bạn ở cấp VIP cao hơn, bạn sẽ nhận được các quà tiêu QH ở cả các cấp VIP thấp hơn.

Ví dụ: nếu là VIP 7 và tiêu hơn 1888QH, bạn sẽ nhận toàn bộ các phần quà từ VIP cơ bản tới VIP siêu cấp ở đủ các cấp VIP.

 

Quà VIP cơ bản
Mốc tiêu Quân huy tháng 0 QH
Cấp VIP
1 5 Vàng

 

Quà VIP nâng cao
Mốc tiêu Quân huy tháng 60 QH
Cấp VIP
2 88 Vàng
3 100 Ruby

 

Quà VIP đặc biệt
Mốc tiêu Quân huy tháng 500 QH
Cấp VIP
3 20888 Vàng
4 Thẻ nhân đôi kinh nghiệm 4 trận thắng x1

 

Quà VIP cao cấp
Mốc tiêu Quân huy tháng 888 QH
Cấp VIP
5 888 Vàng
6 5 Giấy vẽ bùa Huyền Bí
7 Vé thời không x1

 

Quà VIP siêu cấp
Mốc tiêu Quân huy tháng 1888 QH
Cấp VIP
7 Vé thời không x4

 

Shop VIP:

Bao gồm các trang phục được và emote được bán với giá ưu đãi.

Lưu ý:

  • các mốc VIP cao hơn VIP7 sẽ được bổ sung dần trong tương lai, các Kiện tướng hãy cùng đón chờ nhé!
  • Quà VIP khi đạt cấp sẽ được gửi thẳng vào Túi đồ, các Kiện tướng vui lòng vào Túi đồ -> Gần đây nhận và nhận các vật phẩm. Chú ý: không bán các vật phẩm này với giá 1 vàng.