Gameplay

Yena

Yena Khuyên Bạc

Yena Thỏ may mắn

Yena Chiến binh nguyệt tộc

Yena Hoạt náo viên

Yena Dạ nguyệt thánh nữ

Yena Giảng viên tình ái

Yena Huyền cửu thiên

Yena Vũ điệu Giáng sinh

Yena WaVe

Yena Nữ cướp biển

Yena Nữ hoàng thể thao

Trang phục

Kỹ năng

Bán nguyệt trảm

Khi Yena dùng Song đao, cô được tăng tốc chạy. Đặc biệt mỗi lần cô sát thương tướng địch sẽ gây kèm hiệu ứng Nguyệt trảm; khi tích đủ 5 điểm cộng dồn hiệu ứng Yena sẽ gây sát thương vật lý, đồng thời khiến mục tiêu bị câm lặng và giảm tốc chạy.

Yena cần có một khoảng thời gian hồi trước khi có thể áp dụng Nguyệt trảm lên cùng một kẻ địch. Khi Yena dùng Nguyệt đao, cô bị giảm tốc đánh, nhưng bù lại được tăng sát thương gây ra. Chưa hết, suốt thời gian Yena tung các kỹ năng, cô được miễn hiệu ứng và miễn thương.

Toái nguyệt trảm / Tụ nguyệt trảm

Loan đao: Toái nguyệt trảm Yena lướt theo hướng chỉ định vung đao chém địch gây sát thương vật lý; nếu lượt đầu trúng đích, Yena có thể lướt tiếp lượt hai trong vòng 5 giây. Chiêu thức này có thể tung tối đa 2 lượt trước khi bắt đầu thời gian hồi chiêu.
Viên đao: Tụ nguyệt trảm Yena tụ lực 2 giây rồi vung Nguyệt đao gây sát thương vật lý theo hướng chỉ định; tụ lực càng lâu sát thương càng mạnh. Nếu có nạn nhân trúng chiêu, Yena có thể dùng Tụ nguyệt trảm lần 2 trong vòng 5 giây kế.

Luân nguyệt trảm / Tứ nguyệt trảm

Song đao - Luân nguyệt trảm: Yena phóng Song đao theo hướng chỉ định, gây sát thương vật lý, Song đao xoay tròn liên tục tại điểm cuối, gây sát thương vật lý lên mục tiêu trong phạm vi và giảm tốc chạy.

Nguyệt đao - Tứ nguyệt trảm: Yena vung Nguyệt đao chém 4 lần theo hướng chỉ định, mỗi lần gây sát thương vật lý, đồng thời mỗi nhát chém sẽ khiến mục tiêu bị làm chậm và đẩy lùi. Riêng đợt 4 sẽ hất văng mọi mục tiêu. Đặc biệt nếu Yena tiến lại gần Song đao sẽ tự động thu hồi vũ khí và giúp bản thân giảm thời gian hồi chiêu này, bất kể đang cầm Song đao hay Nguyệt đao.

Mãn nguyệt trảm / Hoành nguyệt trảm

Song đao - Mãn nguyệt trảm: Yena ghép cặp vũ khí thành Viên đao, gây sát thương vật lý lên các kẻ địch lân cận, đồng thời tăng công vật lý liên tục. Sau khi kích hoạt, Yena chuyển 3 chiêu hiện tại thành bộ chiêu mới sử dụng Nguyệt đao.

Nguyệt đao - Hoành nguyệt trảm: Yena tách vũ khí thành cặp Loan đao chém ngang bốn phía, gây sát thương vật lý lên các nạn nhân lân cận, đồng thời tự tăng tốc đánh liên tục 5 giây. Sau khi kích hoạt, Yena chuyển 3 chiêu hiện tại thành bộ chiêu mới sử dụng Song đao.