Gameplay

Dextra

Dextra Chiến binh quyến rũ

Dextra Quận chúa Tuyết

Dextra Quý cô Tuổi Dần

Dextra Băng Sa công chúa

Dextra Lữ khách cao nguyên

Trang phục

Kỹ năng

Huyết chú

Mỗi lần tung chiêu, đánh thường trúng tướng địch, Dextra được tăng công vật lý. Cộng dồn với mỗi tướng địch tối đa 8 lần nhưng không thể vượt quá 20 lần. 
Nếu Sinestrea tung Máu quỷ vào Dextra, Dextra có thể lập tức kéo Sinestrea đến bên cạnh và nhờ thâu nạp huyết kiếm để hồi máu. Khi Sinestrea sử dụng Huyết tế, Dextra nhận được nút Huyết tế và có thể hiến tế toàn bộ sinh mệnh của bản thân để giúp Sinestrea hồi sinh.

Luân hồi cưa

Dextra được tăng tốc chạy, được miễn làm chậm và tụ lực vào Huyết luân cưa rồi xông đến kẻ địch gây sát thương vật lý.

Huyết sát cưa

Dextra gâysát thương vật lý trong phạm vi. Mỗi khi trúng 1 tướng, nàng sẽ được hồi máu đã mất. Ngoài ra đòn đánh thường của Dextra còn biến thành đánh lan.

Hiến tế

Trong 3 giây tất cả sát thương gánh chịu sẽ chuyển thành máu. Nhưng mỗi lần hồi máu sẽ không vượt quá một lượng máu tối đa