Gameplay

Stuart

Stuart Trò đùa tử vong

Stuart Vua hề

Stuart Gã hề

Stuart Đạo tặc tử quang

Stuart Đêm kinh hoàng

Trang phục

Kỹ năng

Thể năng cường hóa

Nội tại: Đánh thường và dùng chiêu 1, chiêu 3 sẽ nhận được năng lượng, tối đa 4 cộng dồn. Khi đạt tối đa, hắn được cường hóa.

Phi đạn tử vong

Bắn phi đạn trên đường thẳng và gây sát thương lên mọi mục tiêu trên đường bay

Huyết ảnh ma nhãn

Miễn thương vật lý và tăng tốc chạy

Hủy diệt bộc phá

Stuart lướt đến mục tiêu, làm chậm và gây sát thương hắn.