Gameplay

Lumburr

Lumburr

Lumburr Cự thần viễn cổ

Lumburr Vệ binh hỏa diệm

Lumburr Máy Đào Khoáng

Trang phục

Kỹ năng

Ỷ mạnh vệ yếu

Nội tại: Lumburr gia tăng giáp vật lý và giáp phép cho bản thân và đồng đội có lượng máu thấp nhất trong bán kính 5m xung quanh.

Đất bằng dậy sóng

Lumburr giận dữ đấm xuống đất hất văng đất đá gây sát thương vật lý. Kẻ địch trúng chiêu sẽ chịu suy yếu, bị giảm sát thương vật lý và phép gây ra (chỉ hiệu lực với Tướng) trong thời gian hiệu lực.

Bất khả cản phá

Lumberr xông về phía trước gây sát thương vật lý, đồng thời hất văng những kẻ địch trúng chiêu. Sau khi rớt xuống đất nạn nhân sẽ bị làm chậm. Đồng đội trúng chiêu sẽ nhận lá chắn và tốc chạy trong thời gian hiệu lực.

Long trời lở đất

Lumburr nổi thịnh nộ tạo ra một cơn động đất hất văng kẻ địch, gây sát thương vật lý. Khe nứt tồn tại trong 1 thời gian, khiến những nạn nhân còn bên trong sẽ bị làm chậm và chịu sát thương vật lý.