Gameplay

Jinna

Jinna Đại Tư Tế

Jinna Dạ xoa vương

Jinna Hỏa nhãn ma vương

Jinna Kim Giác

Trang phục

Kỹ năng

Ấn chú

Nội tai: Sau 4 lần công kích, gồm cả đánh thường lẫn chiêu thức, lần tấn công kế tiếp sẽ phóng ra kình lực xuyên thấu kẻ địch gây sát thương phép.

Loạn hạt

"Jinna tung chuỗi hạt vào tối đa 2 kẻ địch lân cận gây sát thương phép. Kẻ địch trúng chiêu sẽ khiến chuỗi hạt nảy đi tối đa 2 lần.
Mỗi lần trúng tướng địch, hồi máu cho bản thân. Những hạt châu đập lên cùng một mục tiêu sẽ gây ít sát thương và hồi ít máu hơn."

Hàng Yêu Phục Ma

Jinna phóng kình lực làm chậm tốc chạy kẻ địch xung quanh và gây sát thương phép.

Kết Giới Xá Lợi

"Jinna tạo ra một kết giới bằng những viên xá lợi bay quanh bản thân gây sát thương phép mỗi đợt, tổng cộng 10 đợt. Ngay tại thời điểm kích hoạt kết giới, Jinna lập tức nhận được giảm thương, với mỗi tướng địch cạnh bên sẽ khiến Jinna nhận thêm giảm thương trong thời gian hiệu lực.
Ngoài ra, Jinna còn được tăng tốc chạy giảm dần trong thời gian ngắn."