Gameplay

Preyta

Preyta Không Tặc

Preyta Băng Hỏa Long Sư

Preyta Phi cơ F1

Preyta Ma độc huyết long

Trang phục

Kỹ năng

Rồng dịch bênh

Preyta: Vật cưỡi giúp tăng tốc chạy của Preyta.

Hơi độc hại

"Preyta niệm chú 2 giây tập trung toàn bộ năng lượng để phát tán dịch bệnh theo hướng chỉ định. Trong thời gian này nếu thức hiện bất kỳ động tác gì khác sẽ khiến chiêu thức được kích hoạt ngay lập tức, gây sát thương phép.
Khi Preyta trong trạng thái Siêu khuẩn, hắn để lại một cái bóng niệm chú hộ."

Bom hoại tử

"Preyta tạo ra một vụ nổ dịch bệnh đẩy lùi kẻ địch trong vùng ảnh hưởng, gây sát thương phép kèm hiệu ứng làm chậm.
Trong trạng thái Siêu khuẩn, vụ nổ còn gây kèm hiệu ứng làm choáng."

Dịch Hạch

"Preyta tiến vào trạng thái Siêu khuẩn, tạo lá chắn, làm mới hồi chiêu và cường hóa Hơi độc hại và Bom hoại tử kế tiếp.
Trong thời gian hiệu lực, Preyta còn được tăng tầm đánh, tốc chạy, tốc đánh và khiến đòn đánh thường gây thêm sát thương phép diện rộng."