Gameplay

Eland'orr

Eland'orr Soái tặc

Eland'orr Học viện Carano

Eland'orr Phi vụ thế kỷ

Eland'orr Siêu Thám Tử

Eland'orr Chú ong bay cao

Eland'orr-Tuxedo

Trang phục

Kỹ năng

Tinh linh ấn

Nội tại: Eland'orr đánh thường sẽ cộng dồn ấn ký lên mục tiêu, đủ 3 ấn ký sẽ bùng nổ một lần gây sát thương phép lên các kẻ địch trong phạm vi. Eland'orr sau khi tung chiêu có thể kích hoạt lại để trở về vị trí đèn tinh linh; khi không cầm đèn tinh linh Eland'orr được tăng tốc chạy

Phi điệp

Eland'orr lướt theo hướng chỉ định, đèn tinh linh được thức tỉnh vẫn lưu tại chỗ cũ

Điệp vũ

Eland'orr thức tỉnh đèn tinh linh khiến thứ này biến thành hồ điệp bay quanh bản thân và tạo 2 lần sát thương lên mục tiêu trong phạm vi, gây sát thương phép lên địch trong phạm vi.

Phá kén

Eland'orr thức tỉnh đèn tinh linh đẩy lùi kẻ địch gây sát thương phép sau đó linh hồn trong đèn phá kén bay thẳng tiếp theo hướng đánh