Gameplay

Ignis

Ignis Hỏa Thuật Sư

Ignis Quang Vinh

Ignis Bắc băng vương

Ignis Thầy tế mặt trời

Ignis Thần mặt trời

Trang phục

Kỹ năng

Hỏa Hồn

Nội tại: Hoả cầu trúng đích khiến các nạn nhân phải gánh chịu hiệu ứng Hỏa hồn, hiệu ứng kéo dài 2.5 giây. Chiêu thức tiếp theo của Ignis nếu kích phát Hỏa hồn sẽ được cường hóa và hồi máu cho Ignis.

Hỏa Cầu

Ignis tung cầu lửa vào mục tiêu đầu tiên, thứ sẽ phát nổ theo hình nón lên những kẻ địch phía sau, gây sát thương phép, đồng thời tăng tốc chạy trong 1 giây. Nếu mục tiêu trúng chiêu đang dính phải hiệu ứng Hỏa hồn, Ignis sẽ nhận một lá chắn giúp chặn sát thương trong 2 giây.

Hỏa Hoạn

Ignis triệu hồi một cơn mưa lửa trong 3 giây tại điểm chỉ định, gây sát thương phép mỗi giây, và làm chậm tốc chạy của nạn nhân trong 2 giây. Nếu mục tiêu đang bị dính Hỏa hồn, sẽ bị choáng trong 0.75 giây.

Hỏa Trận

Ignis vẽ ra một pháp trận rực cháy, thoáng chốc sau đó những kẻ địch trong vùng ảnh hưởng sẽ phải chịu sát thương phép. Nếu mục tiêu trúng chiêu đang dính phải hiệu ứng Hỏa hồn, nạn nhân sẽ chịu sát thương chuẩn.