Gameplay

Paine

Paine khúc nhạc tử vong

Paine Phi vụ thế kỷ

Paine Công tước máu

Paine Ô Thước Đại hiệp

Paine Tử xà Bá tước

Trang phục

Kỹ năng

Trảm hồn

Sau mỗi lần tung chiêu, trong 4 giây kế các đòn đánh thường của Paine sẽ gây sát thương phép. Trong đó đòn đánh thường đầu tiên sẽ chuyển thành đột kích sau lưng kẻ địch và gây gấp đôi sát thương.

Hồn gọi xác

Paine xuất hồn theo hướng chỉ định và gây sát thương phép cho kẻ địch trên đường xuyên qua đồng thời được miễn khống chế. Khi chiêu kết thúc hoặc ấn kết thúc, thể xác Paine sẽ lao nhanh đến vị trí linh hồn của hắn và gây tiếp sát thương phép lên kẻ địch trên đường lao đồng thời làm chậm kẻ địch.

Vong hồn trận

Paine tung ra một vòng sáng ma hồn gây sát thương phép lên kẻ địch trong phạm vi và khiến chúng câm lặng. Nếu 2 giây sau khi tung chiêu Paine vẫn còn trong vòng sáng ma hồn thì hắn sẽ được hồi nội năng.
Nội tại chiêu: Khi Paine chịu sát thương phép, trong 5 giây sẽ chuyển hóa lượng sát thương này thành máu cho bản thân

Diệt hồn truy

Sau khi tụ lực, Paine trong thời gian ngắn nhận miễn thương và lao đến điểm chỉ định đồng thời gây sát thương phép. Ngoài ra những kẻ địch đứng trên đường lao sẽ phải chịu thêm sát thương phép.