Gameplay

Dirak

Dirak Pháp sư trăng khuyết

Dirak Pháp sư trăng khuyết

Dirak Quý tộc

Dirak Ông bầu Showbiz

Dirak Đường chủ yêu giới

Trang phục

Kỹ năng

Giáp năng lượng

Khi máu sắp cạn, Dirak sẽ tiêu hao năng lượng để chống đỡ sát thương, mỗi 1 năng lượng sẽ chống đỡ được 1 sát thương

Kim quang ấn

Dirak triệu hồi ra Kim quang ấn đánh về phía trước, đẩy lùi tướng địch trong thoáng chốc.

Thiên hoả trận

Dirak dựng lên một pháp trận tại khu vực chỉ định. Trong thoáng chốc, thiên thạch sẽ rơi xuống đẩy lùi địch. Đồng thời, Dirak cũng có thể chọn hướng rơi cho thiên thạch.

Lô cốt tử quang

Dirak gọi ra một tấm chắn năng lượng chặn đứng mọi phát đạn của kẻ địch và sau đó giúp hắn thi triển Pháo tử quang.
Pháo tử quang: Gây sát thương cực lớn cho kẻ địch trên phạm vi bắn thẳng.