Gameplay

Allain

Allain Kirito Hắc kiếm sĩ

Allain Kirito

Allain Tuyết sơn song kiếm

Allain Thần mặt trời

Allain Bạch kiếm sĩ

Allain Hạo thiên khuyển

Allain Tình yêu nổi loạn

Trang phục

Kỹ năng

Kiếm gầm

Nội tại: Đòn đánh thường của Allain có hiệu ứng đột kích. Tung đón đánh thường và Kiếm lưu n gân trúng tướng đích sẽ giúp tăng Xuyên giáp và Xuyên giáp phép. Đạt đủ số lần đánh trúng địch sẽ giúp bản thân hồi máu.

Kiếm lưu ngân

Gây nhiều lần sát thương và hất tung địch.

Kiếm toả mệnh

Allain vung kiếm lướt theo hướng chỉ định và gây sát thương vật lý lên những kẻ địch trên đường lướt và làm chậm chúng.

Kiếm tất sát

Allain lập tức biến mất và khóa 1 tướng địch. Sau 1.5 giây, hắn phóng xuống vị trí kẻ địch và gây sát thương chuẩn trong phạm vi.