Gameplay

Mganga

Mganga Hề cung đình

Mganga Tiệc Bánh Kẹo

Mganga Pháp sư mèo

Mganga Nhà hóa học

Mganga Độc toàn thân

Mganga Quái tặc không gian

Trang phục

Kỹ năng

Tà thuật

Nội tại: Các đòn đánh thường và kỹ năng đều kèm theo hiệu ứng độc gây sát thương phép và cộng dồn 1 Ấn Tà Thuật, tối đa 5 Ấn và gây 5 lần sát thương.

Độc khí

Mganga tạo ra một luồng khói độc tại vùng chỉ định trong 4 giây. Làn khói này dần lan rộng ra gây sát thương phép kèm hiệu ứng làm chậm tốc chạy. Sau một thời gian, Mganga lại dự trữ thêm 1 lọ thuốc độc.

Độc tố

Mganga phóng tà vật theo hướng chỉ định gây sát thương phép lên những kẻ địch trúng chiêu, đồng thời hồi cho bản thân một lượng máu. Nếu mục tiêu là tướng đồng minh, họ sẽ được yểm dấu ấn giúp hồi máu.

Độc Dược

Mganga kích nổ tất cả dấu ấn lân cận gây sát thương phép lên kẻ địch và hồi máu cho tướng đồng minh. Mỗi dấu ấn cộng dồn gây thêm sát thương phép và tăng thêm 50% hiệu lực hồi phục.